Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Orientering och förflyttning vid synnedsättning eller blindhet

Kurs
PDA204
Avancerad nivå
20 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Den
här kursen uppmärksammar det internationellt erkända kunskapsområdet
orientering och förflyttning vid synnedsättning eller blindhet.
Kunskapsområdet inrymmer dels insatser som problematiserar det lärande
som personen själv behöver genomföra för att självständigt kunna
förflytta och orientera sig i kända och okända miljöer, dels
samhälleliga insatser som riktas mot planering, arkitektur och formandet
av en tillgänglig miljö. Kursen utgår från ett perspektiv där människa
och miljö ses i samverkan. Utgångspunkt tas i personers levda liv och de
förändringsprocesser som funktionsnedsättningen medfört avseende
perception, existentiell problematik, sociala relationer och vardagligt
aktivitetsutövande; alternativt situationen vid tidig
funktionsnedsättning eller blindhet.

Kursen behandlar internationellt utarbetade tekniker som tillämpas
för att personer med svår synnedsättning eller blindhet självständigt
ska kunna förflytta och orientera sig i kända och okända miljöer.
Kursens deltagare kommer själva att få lära sig dessa tekniker med
användning av ögonbindel samt instruera i användning av teknikkäpp.
Lärande och undervisning behandlas i relation till kulturella, sociala,
psykologiska och existentiella aspekter, samt tar utgångspunkt i
kroppens motorik, haptisk funktion och varseblivning, bl.a.
ekolokalisering, samt sätts i ett sammanhang av habiliterings- och
rehabiliteringsprocesser.

Kursen avser att förbereda för arbete med undervisning och stöd till
personer som är i behov av att lära sig strategier och kompenserande
tekniker för att självständigt kunna förflytta sig och hitta till olika
platser. I kursen behandlas hur insatser till barn, unga, vuxna och
äldre kan planeras och genomföras, samt hur varierande grad av
synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättningar inverkar på
möjlighet till självständig orientering och förflyttning. Samlat ger
kursen grund till yrkesarbete inom specialpedagogik, habilitering och
rehabilitering, såväl som till fördjupad teoretisk förankring inom
kunskapsområdet.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen eller motsvarande i arbetsterapi, fysioterapi, optometri, pedagogik, specialpedagogik, psykologi, socialt arbete eller omvårdnad. Minst 6 månaders erfarenhet av arbete med barn, unga, vuxna eller äldre med synnedsättning eller blindhet.

Så är det att plugga

Lokaler

Pedagogen ligger mitt i centrala Göteborg, nära till allt. Undervisning och forskning sker till stor del i tre byggnader: A-huset på Västra Hamngatan 25, B-huset på Läroverksgatan 15 och C-huset på Läroverksgatan 5.  I A-huset hittar du Servicecenter, universitetsbibliotek, studentkårens kansli, studievägledning för lärarutbildning, International Student Office Pedagogen samt ett café. Även i B-huset finns ett café, men också ett väl tilltaget studentkök med mikrovågsugnar  och kylskåp. I alla husen finns gott om platser för studenter för arbete enskilt eller i grupp.