Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Orgelmanual med hand som spelar
Länkstig

Orgel för nybörjare 2

Kurs
MVK749
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursens mål är att ge fördjupade kunskaper i orgelspel och instrumentkännedom.

Innehåll: Fördjupning av såväl manual- som pedalspel beträffande tonbildning, artikulation, frasering främst med inriktning på romantisk repertoar samt grundläggande kännedom om klangideal och orgelns konstruktion under olika stilepoker.

För att tillgodogöra dig kursinnehållet behöver du ha regelbunden tillgång till en orgel med pedal (kyrkorgel). Denna kurs ger inte behörighet att boka orgelrummen på Högskolan för scen och musik.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänt betyg i kursen MVK747 Orgel för nybörjare.

Så är det att plugga

Lokaler

Kursen ges vid Högskolan för scen och musik i centrala Göteborg. 

Fristående kurser ger inte behörighet att boka övningsrum på Högskolan för scen och musik. Som student behöver du själv säkerställa att du har tillgång till övningsinstrument eller annan utrustning, samt rum för övning etc som är nödvändiga för att klara kursen. 

Läs mer om lokaler