Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Organisk kemi för apotekarstuderande

Kurs
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen Organisk kemi för apotekarstuderande ger dig fördjupade och utvidgade grundläggande kunskaper och experimentella färdigheter i allmän organisk kemi utöver kursen Grundläggande kemi 2 (KEM021). 

Efter godkänd kurs förväntas du kunna

 • förklara viktiga reaktioner och deras mekanismer
 • använda IUPAC:s nomenklatursystem
 • redogöra för och tolka organiska föreningars syra-bas-egenskaper
 • förutsäga spektroskopiska data för organiska föreningar
 • beskriva organiska molekyler, deras egenskaper och reaktivitet
 • förutsäga huvudprodukten och troliga biprodukter av kemiska reaktioner
 • designa flerstegs-syntesvägar för organiska föreningar
 • syntetisera, separera, rena och identifiera organiska föreningar
 • söka och samla information från vetenskaplig litteratur
 • bedöma och förebygga säkerhetsrisker i samband med all verksamhet omfattande organiska föreningar
 • bedöma användbarheten av olika kemiska metoder för syntesen av läkemedelslika molekyler samt involverande aspekten av kemisk avfallshantering.

Kursen är obligatorisk på Apotekarprogrammet. Kunskaperna är nödvändiga för fortsatt utbildning på Apotekarprogrammet.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på kurs KEM011, Grundläggande kemi 1 (15 hp) och KEM021, Grundläggande kemi 2 (15 hp), eller motsvarande kunskaper.

Efter studierna

Kursen ingår i Apotekarprogrammet. Du kan även läsa den som fristående kurs.

Efter avslutad utbildning arbetar apotekare bland annat

 • på sjukhus där de ansvarar för hantering och beredning av läkemedel
 • inom tandvården med läkemedelsinformation
 • i livsmedelsbranschen som i allt större utsträckning producerar mat som ska förbättra konsumenternas hälsa
 • på Läkemedelsverket
 • vid universitet och inom industrier där de forskar kring läkemedelsfrågor.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen omfattar föreläsningar, gruppseminarier, en säkerhetsföreläsning med skriftligt test och laborationer.

Lokaler

Du läser kursen på Campus Johanneberg.

Läs mer om lokaler