Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ordförrådet i ett andraspråksperspektiv

Kurs
SSA253
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12856
Tillfället är inställt

Kort om kursen

Kursen SSA253, Ordförrådet i ett andraspråksperspektiv ger kunskap om olika perspektiv på ämnet ord i relation till flerspråkighet och den flerspråkiga individen, t.ex. ordbildning, ordbedömning, ordkunskap, ordinlärning, ordanvändning och ordböcker. Kursen SSA253 är en valbar kurs i den rekommenderade studiegången mot en magisterexamen i svenska som andraspråk, men kan läsas som fristående kurs. I centrum för den rekommenderade studiegången står den flerspråkiga människan och det omgivande samhället.

Om utbildningen

Kursen SSA253, Ordförrådet i ett andraspråksperspektiv syftar till att ge kunskap om det  flerspråkiga ordförrådet utifrån fyra olika andraspråksrelevanta perspektiv:

1. Ordbildning, ord- och frasstruktur. Förutom svensk ordbildning uppmärksammas här svensk ord- och frasstruktur vad gäller sådana språkspecifika drag som kan skapa svårigheter för andraspråksinlärare.

2. Bedömning och testning av ordkunskap. Här behandlas frågan om vad det innebär att kunna ett ord och hur bedömning kan genomföras med avseende på olika aspekter av ordkunskapen. Vidare fokuseras olika metoder för testning samt testkonstruktion.

3. Kognitiva aspekter av ordkunskap. I denna del av kursen ges fördjupad kunskap om olika kognitiva processer och mekanismer som är relevanta i samband med ett flerspråkigt mentalt lexikon och ordinlärning i ett andraspråk.

4. Lexikaliska aspekter av ordkunskap. Här läggs särskild tonvikt vid hur ordböcker och elektroniska textsamlingar är uppbyggda och kan användas i olika syften.

Kursen SSA253 är på avancerad nivå och ges på halvfart. Den ingår som en valbar kurs i den rekommenderade studiegången i svenska som andraspråk mot en magister-/masterexamen, men kan även läsas som fristående kurs.

Utbildningen består av kurser på avancerad nivå, uppdelade på obligatoriska och valbara kurser som leder fram till en magister-/masterexamen. Magisterexamen ger behörighet att söka forskarutbildningen i svenska som andraspråk. Under den rekommenderade studiegången kommer du bland annat att läsa kurser som ger kunskap om andraspråksinlärning från ett kognitivt och socialt perspektiv, grundläggande litteracitet samt språkpolitik. I utbildningen får du också träning i teori och metod och akademiskt skrivande. Magisteruppsatsen skrivs under utbildningens fjärde termin.

Viktig tilläggsinformation 2020-03-16 inför höstterminen 2020 mot bakgrund av Coronapandemin: om undervisning och examination på campus inte kan genomföras kommer kursen att ges online istället.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen med svenska som andraspråk, svenska språket eller nordiska språk eller annat språkvetenskapligt ämne som huvudområde, eller motsvarande kunskaper. Därutöver krävs språkkunskaper motsvarande Svenska/Svenska som andraspråk B eller Svenska/Svenska som andraspråk 3 och Engelska A/Engelska 5.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Rekommenderad studiegång

På avancerad nivå kan du följa den rekommenderade studiegången mot en magister-/masterexamen i svenska som andraspråk. Kurserna inom den rekommenderade studiegången vänder sig till dig som är intresserad av svenskan i ett flerspråkigt perspektiv och till dig som arbetar eller vill arbeta professionellt med flerspråkighetsfrågor inom till exempel skola, kommun, media eller företag.

Läs mer om Rekommenderad studiegång

Efter studierna

Efter kursen SSA253, Ordförrådet i ett andraspråksperspektiv kan du läsa andra kurser på avancerad nivå i svenska som andraspråk som leder fram till magister- eller masterexamen. En magisterexamen ger behörighet att söka forskarutbildningen i svenska som andraspråk.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker huvudsakligen över nätet och studenten förväntas kunna ta del av nätföreläsningar och uppgifter samt kunna delta i nätseminarier och nätpresentationer av olika slag. Någon fysisk träff kan komma i fråga. Kurslitteraturen är på svenska och engelska.

Studier utomlands