Länkstig

Omskapa Europa: ett mellanstatligt samarbete

Kurs
EU2411
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Behörig att antas till kursen är den som har:
En kandidatexamen (180hp) med minst 90hp i på varandra byggande kurser inom en och samma samhällsvetenskapliga disciplin eller motsvarande.
Studenter vid juristprogrammet är också behöriga att söka till programmet efter tre års studier (180 hp, motsvarande en kandidatexamen).
Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B.