Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ojämlikhet och klimatförändring

Kurs
HU1001
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Kort om kursen

Den här kursen ingår i GU’s Summer School for Sustainability som tar avstamp i Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. Under en lärorik och inspirerande sommarmånad får du en internationell erfarenhet, utan att lämna Sverige. Du får möjlighet att läsa den här kursen som sträcker sig över 4 fyra veckor och delta i ett brett program med aktiviteter, allt med fokus på hållbar utveckling.

Om utbildningen

Kursen behandlar två viktiga fenomen som ligger nära varandra – ojämlikhet och klimatförändring – och utgår ifrån ett erkännande av att människan och naturen är oupplösligt sammankopplade. Utgångspunkten är att naturfenomen (som katastrofer) alltid är förbundna med mänskliga dimensioner och att mänskliga fenomen (som urbanisering eller markanvändning) alltid har ekologiska dimensioner.

Att ta sig an frågan om klimatförändring innebär därför att konfrontera frågan om klimaträttvisa och att reflektera över ojämlikhet, dess olika dimensioner, dess orsaker och dess konsekvenser för klimatförändring eller anpassning till densamma. 

Kursen består av tre moduler:

  • Perspektiv och debatter
  • Fallstudier av samtida utmaningar
  • Nya paradigm och vägar framåt 

Vi kommer att diskutera några av de aktuella globala frågorna, såsom avskogning, jordbrukskris, vattenförvaltning, naturskydd och katastrofer, samt reflektera över samspelet mellan vetenskap och politik. Vi kommer att granska debatter om risk, osäkerhet och attribution, ”evidensbaserad policy”, samt de data som aktivister och tankesmedjor använder sig av och de konflikter gällande kunskapsuppfattningar som dessa är inbäddade i. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Efter studierna

Du kan läsa kursen för att komplettera andra utbildningar eller för att fördjupa din yrkesmässiga kompetens. Kursen är kopplad till aktuella ämnen och till forskning som bedrivs på institutionen för globala studier.