Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Offentlig granskning

Kurs
FH1212
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27303

Kort om kursen

Granskningsformer används i det moderna samhället för att bedöma och kontrollera genomförandet av offentlig politik på kommunal, nationell och internationell nivå. Kursen ger dig grundläggande kunskaper i de vanligast förekommande granskningsformerna, samt granskningsfenomenets rötter och dess potentiellt positiva och negativa konsekvenser för det samtida demokratiska samhällsbygget. Särskilt fokus läggs på ansvarsutkrävande, utifrån centrala samhällsvetenskapliga teorier.

Om utbildningen

I kursen behandlas granskningsformer som används i det moderna samhället för att
bedöma och kontrollera genomförandet av offentlig politik på kommunal, nationell och internationell nivå. I kursen presenteras huvud-dragen i fem vanligt förekommande granskningsformer: tillsyn, revision, utvärdering, ackreditering, kvalitets- och rankingsystem samt de granskande organisationer, myndigheter och yrkesgrupper som använder dessa.
De olika granskningsformernas gemensamma kännetecken och särdrag jämförs utifrån ett verksamhets- och effektivitetsperspektiv.
I kursen diskuteras därutöver granskningsfenomenets rötter samt dess potentiellt positiva och negativa konsekvenser för och i det samtida hållbara demokratiska samhällsbygget. Särskilt fokus läggs på ansvarsutkrävande utifrån några centrala samhällsvetenskapliga teorier. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt på kursen Introduktion till offentlig förvaltning (FH1109), eller motsvarande kunskaper.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Den offentliga förvaltningen är Sveriges största arbetsplats med en stor efterfrågan på kvalificerad arbetskraft. Många offentliga arbetsgivare förväntar sig att deras medarbetare förstår de speciella villkor och regler under vilka förvaltningen arbetar.

Kursen passar därför bra för dig som tänker jobba inom det offentliga och vill förstärka dina utbildningsmeriter med förvaltningskunskap. Många av Förvaltningshögskolans studenter är samhällsintresserade och engagerade
i politik och föreningsliv. En fördjupning om hur den svenska demokratin fungerar och hur förvaltningen organiseras och styrs är för dessa mycket nyttiga kunskaper.

Kursen ingår i kandidatprogrammet i offentlig förvaltning, och om ditt intresse väcks för ämnet under kursens gång är du välkommen att söka
in till detta program.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisning sker i form av föreläsningar och seminarier.

Lokaler

Kursen genomförs i anslutning till Förvaltningshögskolans lokaler på
Sprängkullsgatan i Haga i centrala Göteborg. Campus Haga rymmer förutom undervisningslokaler även grupprum som studenterna kan boka och ett stort antal studieplatser som studenter kan nyttja såväl vardag som helg.
I samma område ligger Samhällsvetenskapliga biblioteket där det går att låna kurslitteratur. I gemytliga Haga finns gott om caféer och ett levande student-liv. Hållplatser för spårvagn och buss finns i nära anslutning.