Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Objektorienterad programmering och design

Kurs
DIT953
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen presenterar det objektorienterade programmeringsparadigmet och lägger stor vikt vid programkonstruktion och design. Begreppsapparat och teknik utökas och fördjupas: metoder, objekt, abstrakta- och anonyma klasser, initiering, polymorfism, överlagring och överskuggning, implementations- och gränssnittsarv, användning generiska typer, konstruktion av enkla generiska klasser, felhantering, immutabilitet och defensive copying, enkel användning av anonyma funktioner (lambda-yttryck), användargränssnitt, testning, m.m.

Hantering av tillstånd, modifierbarhet, beroenden, modulära program, programmeringstekniker, designprinciper, designmönster och MVC-modellen. För att beskriva designen används elementära delar av the Unified Modelling Language (UML).

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänd kurs DIT012 Imperativ programmering med grundläggande objektorientering, 7,5 hp. Därutöver krävs ytterligare 7,5 hp i programmering, t.ex. DIT440 Introduktion till funktionell programmering.