Länkstig

Objektorienterad programmering

Kurs
DIT043
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-18603

Om utbildningen

Under kursens berörs olika typer av programmering. Programmering (eller utveckling eller kodning) handlar om att lösa beräknings- eller andra datorproblem med hjälp av ett programmeringsspråk. Det omfattar design, implementering, testning, felsökning och underhåll av programkod i ett programmeringsspråk, ovanpå någon programmeringsplattform, med hjälp av en utvecklingsmiljö. Kursen introducerar ett modernt objektorienterat programmeringsspråk med tillhörande plattformar och miljöer, med tonvikt på grundläggande programmeringsbegrepp, objektorienterade begrepp och elementära datastrukturer. Kursen introducerar också begreppet kodkvalitet, och nutida metoder för att upprätthålla hög kodkvalitet. Dessutom introducerar kursen mer avancerade programmeringsbegrepp som rekursion och undantagshantering. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik C. Eller: Engelska 6, Matematik 3b/3c.

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)