Länkstig

Nyfiken på arbete i förskola eller fritidshem?

Är du nyfiken på förskolläraryrket? Eller är du intresserad av att arbeta i fritidshem? Nu finns tre kurser för just dig! Kurserna ger dig även möjlighet att tillgodoräkna dig poäng inom förskollärarprogrammet respektive grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - om du sedan väljer att söka dig vidare dit!

Introduktion till förskolläraryrket

7,5 högskolepoäng, studietakt: kvartsfart, kurskod: PDG558

Hösten 2020 startar vi en ny kurs riktad till dig som arbetar i förskolan, till exempel som vikarie, barnskötare eller liknande. Kursen ska ge dig en god inblick i vad det innebär att arbeta som förskollärare. Du får både redskap och kunskaper för att möta barns olika förutsättningar.

Med kursen vill vi göra dig tryggare med arbetet i förskolan och vi hoppas också göra dig intresserad av det meningsfulla yrket som förskollärare. Vi ser fram emot att träffa dig!

Mer information om kursen och ansökan

Lek, relationer och fritid i fritidshem

7,5 högskolepoäng, studietakt: kvartsfart, kurskod: PDG559

Det här är kursen för dig som arbetar eller vill arbeta i fritidshem och skola och som har intresse av barn, barns perspektiv och barns vardagsliv där. Kursen sätter fokus på barns lek och relationer och ger underlag för diskussioner om barns vardagsliv. Vi arbetar med observationer av lek och relationsarbete och du erbjuds en introduktion i fritidspedagogisk forskning för att tolka och förstå dessa observationer.

Mer information om kursen och ansökan

Utomhuspedagogik

15 högskolepoäng, studietakt: kvartsfart, kurskod: PDG561

Kursen Utomhuspedagogik vänder sig till dig som vill arbeta, eller som redan arbetar, i förskola, förskoleklass, fritidshem eller skola och som är intresserad av att utveckla det pedagogiska arbetet i olika utemiljöer. Kursen sätter fokus på utemiljön som en arena för barns och ungas upplevelser och kompetensutveckling ur ett pedagogiskt
perspektiv och lyfter speciellt fram de möjligheter som uterummet erbjuder barn och unga i deras konstruktion av kunskap och identitet. Med utgångspunkt i årets olika årstider kommer du som kursdeltagare att få möta på olika utemiljöer och pröva hur dessa kan användas som utgångspunkt för upplevelser och lärande.

Mer information om kursen och ansökan