Länkstig

Nordiskt masterprogram i offentlig förvaltning, ledarskap och digitalisering

Program
S2PLD
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1A73A
Ansökan stängd

Kort om programmet

Det nordiska masterprogrammet i offentlig förvaltning, ledarskap och digitalisering är ett forskningsbaserat program för nästa generation av akademiker och praktiker. Programmet ger dig teoretisk förståelse och praktisk kunskap om hur styrning och organisering inom den offentliga sektorn utövas i ett distinkt nordiskt perspektiv.

Om utbildningen

Det nordiska masterprogrammet i offentlig förvaltning, ledarskap och digitalisering är ett tvåårigt masterprogram (120 hp), vilket ges i samarbete mellan Göteborgs universitet, NORD-universitetet i Bodø och Åbo Akademi universitet.

Programmet fokuserar på hur den offentliga sektorn såväl i norden som globalt påverkas och omformas av pågående digitaliseringsprocesser. Programmet bygger till väsentlig del på de nordiska erfarenheterna av styrnings- och förvaltningsmodeller som observerats i Sverige, Norge och Finland och erbjuder förståelse av nationella, lokala och globala traditioner, kontexter och kulturer samt hur dessa påverkats och utvecklats över tid. Programmet utmanar och engagerar studenternas kritiska tänkande och bedömning av det offentliga ledarskapet, med direkt koppling till ekonomiska och politiska idétraditioner.

Programmet ges på helfart i samverkan mellan Göteborgs universitet (GU), NORD universitetet i Bodø i Norge (NORD) och Åbo Akademi i Finland (ÅA). Programmets övergripande struktur kräver att studenterna deltar i minst 30 högskolepoäng vid minst två av de samverkande lärosätena inom ramen för sitt två-åriga masterprogram. Minst en termin (30 högskolepoäng) vid Göteborgs universitet är obligatorisk inom programmet.

Programmet kännetecknas vidare av en hög grad av flexibilitet. Totalt 60 högskolepoäng inom programmet består av valbara kurser. Studenterna ges möjlighet att i samråd med studievägledning skapa individuella fokusområden inom ramen för programmet i syfte att individuella önskemål, behov och tankar om framtida karriärsmål ska kunna tillgodoses.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Sökanden ska ha uppnått en kandidatexamen på minst 180 högskolepoäng inom det samhällsvetenskapliga utbildningsområdet eller motsvarande svenska eller utländska examen, inklusive minst 7,5 högskolepoäng i forskningsmetoder. Sökanden måste kunna bevisa färdigheter i engelska på nivå med minst engelska 6 / engelska B eller motsvarande nivå på ett internationellt erkänt test såsom TOEFL eller IELTS. Den sökande kommer att ombedjas skicka in ett motivationsbrev med en redogörelse av akademisk bakgrund och arbetslivserfarenhet samt en reflektion kring hur programmet kommer att främja deras uppsatta karriärsmål. Det kan finnas särskilda förkunskapskrav för fördjupningskurser inom programmet. Dessa finns dokumenterade i respektive kursplan.

Urval

The selection process will be based on a motivation letter that will be scored. How the score is calculated, please see the template for the motivation letter. You need to submit the motivation letter indicating your academic and professional background/experience as well as how the programme will benefit your defined professional career goals. You need to follow the template of the motivation letter and you find the template at the web page of the School of Public Administration.

You also need to upload your motivation letter at your account on the University Admissions.

Efter studierna

Programmet erbjuder en möjlighet till flera examina genom ett exklusivt samarbete mellan Göteborgs universitet, Nord universitet och Åbo akademi. Efter programmet är du förberedd för att arbeta med avancerade analytiska uppgifter inom den offentliga eller privata sektorn. Programmet förbereder också studenterna för en akademisk karriär. Efter avslutade studier är alla studenter behöriga att söka till forskarutbildning på de tre samarbetande lärosätena (observera att antagning till forskarutbildning inte är garanterad efter examen).

Så är det att plugga

Undervisningen

Programmet kommer att utmana och förbereda eleverna för att arbeta individuellt såväl som i grupper. Undervisningsaktiviteterna kommer att innehålla föreläsningar och seminarier samt skriftliga och muntliga presentationer. Studenterna kommer att bli ombedda att läsa, förbereda och presentera stora uppsättningar forskningsmaterial och kollegialt granska varandras prestationer.