Länkstig

Neuropsykologi för psykologer

Kurs
PX2129
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)

Kort om kursen

Denna kurs vänder sig till dig som har en psykologexamen och önskar att fördjupa dina kunskaper i ämnet. Under kursen lär du dig hjärnans funktionella organisation samt fördjupar din kunskap om dess samband med perceptuella, kognitiva, emotionella och sociala funktioner. Vidare så ökar du din kunskap om hur kognition, känsloliv och beteende påverkas av skada, sjukdom och funktionsbegränsning.

Om utbildningen

Kursen vänder sig till dig som är psykolog och som önskar fördjupad kunskap inom det neuropsykologiska kunskapsfältet. Vi kombinerar psykologisk kunskap med kunskap om hjärnans funktion och organisation. Du får en fördjupad förståelse för neuropsykologiska aspekter bakom såväl normal som avvikande funktion.

Kursen inleds med en genomgång av hjärnans funktionella anatomi och de viktigaste hjärnavbildningsteknikerna. Därefter följer en fördjupning inom områdena perception, uppmärksamhet, minne, exekutiv funktion och socioemotionell funktion.

Föreläsningar och gruppdiskussioner ger dig en ökad förståelse för de problem patienter uppvisar vid avvikande hjärnfunktion och du kommer att ges utrymme att fördjupa dina kunskaper i form av ett eget arbete. Detta ger dig förutsättningar för att arbeta med personer som uppvisar funktionsnedsättningar.

Läs mer om: Psykologiska institutionens specialistutbildning för psykologer

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs psykologexamen. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska B/Engelska 6.

Efter studierna

Kursen är ackrediterad som två specialistkurser hos Psykologförbundet.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningstillfällen kommer att koncentreras till heldagar där vi träffas vid tre till fyra sammanhållna undervisningsblock. Vissa av kursens moment kommer att vara nätbaserade och medge möjlighet att delta digitalt vid dessa tillfällen. En egen litteraturöversikt redovisas i form av en skriftlig inlämningsuppgift och muntlig presentation i grupp.