Bild
Exkursion
Foto: Donald Blomqvist
Länkstig

Naturvård: förvaltning och skötsel

Kurs
BIO499
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11254
Ansökan stängd

Kort om kursen

Kursen är inriktad mot hur man skyddar och förvaltar särskilt värdefull natur med fokus på svenska förhållanden. Du får kunskap om vilka åtgärder som är lämpliga för att sköta eller restaurera olika miljötyper.

Kursen är bred och omfattar marina, limniska och terrestra miljöer och bygger på naturvårdskurser på år 3, biologiprogrammet. Den riktar sig till biologer och miljövetare, och är lämplig för den som vill arbeta med naturvård på till exempel länsstyrelse, kommun, som konsult eller som forskare

Om utbildningen

Kursen behandlar naturvårdsförvaltning och skötsel, för i första hand svenska terrestra och akvatiska biotoper och ekosystem. Den är inriktad på natur och områden med höga biologiska värden och hur man skyddar, sköter och skapar sådan natur. Detta inkluderar områdesskydd via till exempel nationalparker, naturreservat och naturvårdsavtal, Natura 2000 / EU-direktiv för land- och vattenmiljöer (t ex avrinningsområden, kustförvaltning), Landsbygdsprogrammet med stöd till bland annat naturbetesmarker, och skogsägares så kallade frivilliga avsättningar.

Relevanta miljömål och forskningsresultat tas upp i samband med skötsel- och förvaltningsplaner av olika slag. För terrestra miljöer behandlas i första hand odlings- och skogslandskapets värdefulla miljöer och biotoper, men även biotoper i anslutning till tätort och infrastruktur. För akvatiska miljöer behandlas limniska ekosystem, där studenterna får kunskap om att bedöma, restaurera och övervaka tillståndet i mindre vattendrag och sjöar samt i marina miljöer, där kursen tar upp metoder för att identifiera och klassificera bevarandevärden och analysera/utforma åtgärdsplaner.

Kurslitteraturen hittar du via denna länk, som går till kurssidan på Studentportalen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Alternativ 1: Godkända kurser BIO900 Cellbiologi (15 hp), BIO905 Molekylär genetik (15 hp), BIO910 Organismvärldens form och funktion (15 hp), BIO915 Ekologi och evolution (15 hp) och BIO920 Biodiversitet och och systematik (15 hp). Alternativ 2: Godkända kurser ES1201 Miljövetenskaplig baskurs (15 hp), ES1300 Naturresurshushållning (15 hp), ES1305 Föroreningars spridning och effekter på biologiska system (15 hp), BIO915 Ekologi och evolution (15 hp) samt minst en av följande fyra kurser: BIO900 Cellbiologi  (15 hp), BIO905 Molekylär genetik (15 hp), BIO910 Organismvärldens form och funktion (15 hp)  eller BIO920 (Biodiversitet och och systematik (15 hp). Alternativ 3: Godkända kurser om minst 90 hp inom de två första åren på Marin vetenskap, kandidatprogram, Göteborgs universitet. Eller motsvarande. För alla alternativen krävs dessutom minst en godkänd relevant fördjupningskurs (minst 15 hp) inom biologi samt Engelska 6/Engelska B eller motsvarande Rekommenderade fördjupningskurser på grundnivå är Naturvård i vattenmiljöer (BIO283) samt Naturvård i landmiljöer (BIO281), eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen ges med medverkan av personer från länsstyrelse, skogsstyrelse, kommun, stiftelser, konsultföretag, och ideell naturvård. Exkursioner till fyra olika naturtyper, och till kommunalt naturreservat, och flera gruppövningar ingår. I ett eget arbete granskar kursdeltagarna aktuella begrepp och angreppssätt som är viktiga både teoretiskt och praktiskt.

Kursen ges på svenska men även engelskt material nyttjas.