Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nationalismens symbolvärldar och praktiker: konstruktioner av svenskhet i ett jämförande globalt perspektiv

Kurs
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-16722
Ansökan stängd

Kort om kursen

I kursen undersöker vi hur, och i vilka syften, nationella identiteter och nationalistiskt präglade politiska praktiker skapas. Du kan läsa våra tematiska kurser för att komplettera andra utbildningar eller för att fördjupa din yrkesmässiga kompetens.

Om utbildningen

I kursen undersöker vi hur, och i vilka syften, nationella identiteter och nationalistiskt präglade politiska praktiker skapas. Kursens fokus ligger på ”svenskheten” som exempel på hur en nationell identitet skapas. Du lär dig om hur begrepp som "Sverige", "svensk", "svenskar" skapats i relation till det som ofta betraktas som icke-svenskt, och hur detta läggs till grund för politiska handlingsmönster.

I kursen jämför vi det svenska exemplet med andra nationella identitetsprocesser i andra länder och undersöker samtidens nationella identitetsanspråk.

Under kursen utforskar vi också nationens symboler och det som anses utgöra nationens "kulturarv". Vi tittar också närmare på hur förståelser för vad nationell identitet tar gestalt i politiska program, projekt och kraftmätningar i ord och handling.

Kontakta studievägledningen om du har frågor om utbildningen:

https://www.gu.se/globalastudier/studievagledning

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %).

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %).

Efter studierna

Du kan läsa kursen för att komplettera andra utbildningar eller för att fördjupa din yrkesmässiga kompetens. Kursen är kopplad till aktuella ämnen och till forskning som bedrivs på institutionen för globala studier.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker genom föreläsningar och seminarier. I seminarierna får du fördjupa dina kunskaper och klä dem i ord och låta dessa möta andra studenters perspektiv. Utöver föreläsningar och seminarier tillämpas även andra pedagogiska metoder som till exempel studiebesök, filmvisning, arkivbesök och fältarbeten.