Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nationalekonomi kandidattermin med valbar kurs tillämpad mikroekonomi

Kurspaket
NE3TM
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-18408
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2021.

Om utbildningen

Kurspaketet innehåller kurserna Grundläggande ekonometri (NEK301, 7.5hp), Tillämpad mikroekonomi (NEK309, 7.5hp) och Nationalekonomi kandidatuppsats (NEK316, 15hp)

NEK301 Grundläggande ekonometri
Kursen handlar om hur man använder data för att fastställa och kvantifiera orsakssamband mellan ekonomiska variabler. Kursen behandlar tvärsnitts-, såväl som panel- och tidsseriedata. Studenten lär sig skilja mellan orsakssamband och korrelationer. För en empirisk analys av ett orsakssamband behövs en orsak till en exogen variation. Kursen introducerar två ekonometriska metoder (den vanliga minsta-kvadratmetoden och regressionsanalys med instrumentella variabler) för att ta reda på olika orsaker till exogen variation.
Kursen ges på engelska.

NEK309 Tillämpad mikroekonomi
Kursen ger en introduktion till de ekonometriska verktyg som ekonomer använder för att studera effekten av ekonomiska incitament, inklusive förändringar på grund av lagar och politiska beslut på individuella beteenden och resultat.
Syftet med kursen är att lära studenterna vara kritiska konsumenter av empirisk forskning som produceras av både ekonomer och forskare inom relaterade områden. Syftet är dock inte att studenterna själva ska bli praktiserande empiriker.
Studenter som slutfört denna kurs skall ha en förståelse av: (i) de utmaningar som forskarna står inför när de försöker identifiera kausalitet och (ii) de olika typer av metoder som kan användas för att utifrån data uppskatta sådana kausala effekter.
Kursen ges på engelska.

NEK316 Nationalekonomi kandidatuppsats
Målet med kursen är att studera och genomföra en analys av en ekonomisk problemställning baserat på nationalekonomisk teori och vetenskaplig metod. Projektarbetet ska presenteras och försvaras i ett seminarium. Förutom att försvara sina egna arbeten ska studenterna kritiskt granska ett annat projektarbete samt delta i minst två andra seminarier. Uppsatsen kan skrivas på såväl engelska som svenska och opponeringen kan ske på båda dessa språk. Uppsatsen skrivs som huvudregel tillsammans med annan student.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 105 avslutade högskolepoäng, varav minst 45 högskolepoäng i nationalekonomi. I dessa skall ingå avslutade kurser i makroekonomi och mikroekonomi på fortsättningsnivå.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna