Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nationalekonomi kandidattermin med valbar kurs portföljteori

Kurspaket
NE3PI
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-18407
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2021.

Om utbildningen

Kurspaketet innehåller kurserna Grundläggande ekonometri (NEK301, 7.5hp), Portföljteori (NEK308, 7.5hp) och Nationalekonomi kandidatuppsats (NEK316, 15hp)

NEK301 Grundläggande ekonometri
Kursen handlar om hur man använder data för att fastställa och kvantifiera orsakssamband mellan ekonomiska variabler. Kursen behandlar tvärsnitts-, såväl som panel- och tidsseriedata. Studenten lär sig skilja mellan orsakssamband och korrelationer. För en empirisk analys av ett orsakssamband behövs en orsak till en exogen variation. Kursen introducerar två ekonometriska metoder (den vanliga minsta-kvadratmetoden och regressionsanalys med instrumentella variabler) för att ta reda på olika orsaker till exogen variation.

NEK308 Portföljteori
Det övergripande målet med kursen är att ge en introduktion till grundläggande portföljteori. Här ingår bland annat CAPM och APT-analys av prissättning på tillgångar och hur det används för att utvärdera portföljens prestanda. Det är också en introduktion till värderingen av derivatinstrument, med bland annat optioner, terminer, terminskontrakt och Swappar, och deras olika användningsområden för att sprida riskerna och hur det kan användas i spekulationssyfte. I kursen ingår övningstillfällen i datorsalarna som behandlar insamling av data samt data-analys. Detta skall ge studenterna praktiska färdigheter i tillämpad portföljteori och portföljförvaltning.

NEK316 Nationalekonomi kandidatuppsats 
Målet med kursen är att studera och genomföra en analys av en ekonomisk problemställning baserat på nationalekonomisk teori och vetenskaplig metod. Projektarbetet ska presenteras och försvaras i ett seminarium. Förutom att försvara sina egna arbeten ska studenterna kritiskt granska ett annat projektarbete samt delta i minst två andra seminarier. Uppsatsen kan skrivas på såväl engelska som svenska och opponeringen kan ske på båda dessa språk. Uppsatsen skrivs som huvudregel tillsammans med annan student.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kurspaketet krävs minst 105 högskolepoäng, varav minst 45 högskolepoäng i nationalekonomi. I dessa skall ingå kurser i makroekonomi och mikroekonomi på fortsättningsnivå.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.