Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nationalekonomi kandidattermin med valbar kurs hälsoekonomi

Kurspaket
NE3HÄ
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-18406
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2021.

Om utbildningen

Kurspaketet innehåller kurserna Grundläggande ekonometri (NEK301, 7.5hp), Hälsoekonomi (NEK305, 7.5hp) och Nationalekonomi kandidatuppsats (NEK316, 15hp)

NEK301 Grundläggande ekonometri
Kursen handlar om hur man använder data för att fastställa och kvantifiera orsakssamband mellan ekonomiska variabler. Kursen behandlar tvärsnitts-, såväl som panel- och tidsseriedata. Studenten lär sig skilja mellan orsakssamband och korrelationer. För en empirisk analys av ett orsakssamband behövs en orsak till en exogen variation. Kursen introducerar två ekonometriska metoder (den vanliga minsta-kvadratmetoden och regressionsanalys med instrumentella variabler) för att ta reda på olika orsaker till exogen variation.
Kursen ges på engelska.

NEK305 Hälsoekonomi
Syftet med kursen är att lära studenterna att använda den ”mikroekonomiska verktygslådan” av teori och metoder för att analysera och förstå problemen inom hälsoekonomi.
Kursen behandlar breda ekonomiska frågeställningar kring efterfrågan, utbud och produktion av hälso- och sjukvårdstjänster. Särskilt fokus i kursen läggs på vilken roll (asymmetrisk) information inom hälsa, vård och sjukförsäkring har.
Under kursen behandlas också områden såsom finansiering och organisation av hälso- och sjukvård och försäkringar, samt bestämningsfaktorerna för hälsa och hälsobeteende. Kursen kommer också att diskutera fördelningspolitik och ojämlikhet. Studenterna kommer även kritiskt granska både teori och empiriska metoder inom området. Kursen introducerar grundläggande ekonomiska modeller för utvärdering av hälso- och sjukvårdsprogram samt skapar förståelse kring för- och nackdelar som dessa modeller medför.
Kursen ges på engelska.

NEK316 Nationalekonomi kandidatuppsats
Målet med kursen är att studera och genomföra en analys av en ekonomisk problemställning baserat på nationalekonomisk teori och vetenskaplig metod. Projektarbetet ska presenteras och försvaras i ett seminarium. Förutom att försvara sina egna arbeten ska studenterna kritiskt granska ett annat projektarbete samt delta i minst två andra seminarier. Uppsatsen kan skrivas på såväl engelska som svenska och opponeringen kan ske på båda dessa språk. Uppsatsen skrivs som huvudregel tillsammans med annan student.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kurspaketet krävs minst 105 högskolepoäng, varav minst 45 högskolepoäng i nationalekonomi. I dessa skall ingå kurser i makroekonomi och mikroekonomi på fortsättningsnivå.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.