Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nation, medborgarskap och identitet i samhälle: Kvalitativa metoder

Kurs
FH1560
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27304

Kort om kursen

Kursen ger studenter en introduktion till medborgarskap och identitet i ett globaliserat samhälle, samt gör studenter bekanta med vissa kvalitativa metoder som kan vara användbara för analys av dessa teman i samhälle och studenters egna liv.
--------------------------------------------------------------------------
The course gives students an introduction to citizenship and identity in a globalized society, and introduces students to certain qualitative methods that can be useful for analysis of these themes in society and students' own lives.

Om utbildningen

Kursen består av fyra moment. Det första momentet består av föreläsningar och diskussioner av nyckelartiklar om nation, medborgarskap och identitet. Det andra momentet sätter fokus på autoetnografi som ett kreativt och effektivt sätt att samla in data om individens erfarenheter och uppfattningar av medborgarskap. Det tredje momentet introducerar fotografi som en datainsamlingsmetod som kan underlätta processen av att få respondenter att prata om sina erfarenheter. Det fjärde momentet presenterar en kort introduktion till intervjuteknik med betoning på semi-strukturerade intervjuer.
--------------------------------------------------------------------------
The course consists of four parts. The first part consists of lectures and discussions of key articles on nation, citizenship and identity. The second part focuses on autoethnography as a creative and effective way of collecting data on the individual's experiences and perceptions of citizenship. The third part introduces photography as a data collection method that can facilitate the process of getting respondents to talk about their experiences. The fourth part presents a short introduction to interview techniques with emphasis on semi-structured interviews.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B/6

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Efter studierna

Denna kurs utgör en bra teoretisk och metodologisk förberedelse för dig som vill skriva en kandidatuppsats om medborgarskap eller identitet, och vill använda sig av kvalitativa metoder.
------------------------------------------------------------------------
This course is a good theoretical and methodological preparation for any who want to write a master's thesis on citizenship or identity, and want to use qualitative methods.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisning sker i form av kortare föreläsningar, diskussioner och obligatoriska seminarier.  
----------------------------------------------------------------------------
Teaching takes place in the form of short lectures, discussions and compulsory seminars.

Lokaler

Kursen ges online.
------------------------------------------------------------------------
The course is given online