Hoppa till huvudinnehåll
Bild
"Svarta tavlan" med texten myt eller sanning
Länkstig

Myt eller sanning?

Få sökande till lärarutbildningarna, låga löner och otrivsel på jobbet? Vad är sanning och vad är myt? Det finns många myter om lärarutbildningen och -yrket. Här är några av dem, och hur det egentligen ligger till.

Få söker till lärarutbildningen

Förskollärarprogrammet, Grundlärarprogrammet och Ämneslärarprogrammet är bland de tio mest sökta yrkesutbildningarna i den svenska högskolan, sett till antalet förstahandssökande.

(Källa: Universitets- och högskolerådet (UHR).

Henri arbetar som musiklärare
Foto: Gunnar Jönsson

Alla kommer in på lärarutbildningen

För att komma in krävs behörighet från gymnasieskolan. Göteborg har bland de högsta antagningssiffrorna i landet bland lärarutbildningarna.

(Källa: Analys och utvärdering, Göteborgs universitet)

Flest ville bli lärare

Cirka 46 750 personer sökte till något lärarprogram i Sverige inför höstterminen 2019.

Lärarna har låga löner

Lönerna varierar mellan olika delar av landet och vilka ämnen man undervisar i. På sina håll har förskollärare och matte/NO-lärare fått betydligt högre löner på grund av den stora lärarbristen.

Lärarlöner ökar

Mellan 2015 -2017 ökade lönerna för offentliganställda grundlärare med 13%, gymnasielärare med 11,8% och förskollärare 10,1% (Källa: LO:s årliga lönerapport januari 2019). Var sjunde lärare har en karriärtjänst med ett påslag på 5 000-10 000 kr/månad.

 

Grundlärare på en lektion med årskurs 5
Foto: Gunnar Jönsson

FAKTA: LÄRARNAS MEDELLÖN 2020

 • Förskollärare
  32 500 kr/månad
 • Grundskollärare
  36 200 kr/månad
 • Gymnasielärare
  38 500 kr/månad
 • Lärare i yrkesämnen (gymnasiet)
  37 400 kr/månad
 • Speciallärare/specialpedagoger
  41 000 kr/månad

(Källa: SCB lönesök)

Högre lön vid karriärtjänst

Var sjunde lärare har en karriärtjänst med ett påslag på 5 000-10 000 kr/månad.

Läs mer om karriärtjänster på Lärarförbundet

Barngrupper blir bara större och pedagogerna allt färre

Antalet lärare i skolväsendet, omräknat till heltidstjänster, fortsätter att öka, enligt Skolverkets statistik om pedagogisk personal i skola och vuxenutbildning.

Andelen lärare med legitimation med behörighet i minst ett undervisningsämne varierar mellan de olika skolformerna. Högst andel finner man i förskoleklassen och på gymnasieskolan med 84 respektive 81,6 procent, vilket är en ökning. 

Andelen behöriga lärare i grundskolan har minskat något medan antalet lärarassistenter, som kan bidra till att avlasta lärarna, har ökat i skolorna. Men sett över en längre tidsperiod har antalet lärare ökat tydligt, särskilt i grundskolan, där antalet lärare har ökat med 20 procent sedan 2012/13. (Källa: Skolverket). Och lärartätheten i den svenska skolan är bland de högsta i EU.  (Källa: Eurostat (Number of pupils per teacher/.../)

  Förskolebarn på utflykt

  Så många arbetar som lärare

  Läsåret 2019/20 tjänstgör totalt 137 000 lärare, omräknat till heltidstjänster.

  Källa: Skolverket

  Föräldrar är nöjda med skolan

  9 av 10 föräldrar är nöjda med förskolan. Fler än 7 av 10 föräldrar är nöjda med sitt barns grundskola.

  Källa: Skolinspektionen
   

  Lärare trivs i skolan

  Nio av tio lärare upplever att de bemöts med respekt och att de trivs i skolan.

  Källa: Skolverkets undersökning "Attityder till skolan 2018"

  Lärare är lediga mycket

  Lärarna har samma årsarbetstid som övriga yrken men de jobbar 45,5 timmar per vecka då eleverna är i skolan. Av dessa kan de jobba 10,5 timmar var och när de vill. Att vara ledig under loven kan vara en fördel om man själv har barn.

  Det finns även skolor som har 40-timmarsvecka och då arbetar man på skolloven och har vanlig semester.

   Lärarnas årsarbetstid

   Lärarna har samma årsarbetstid som övriga yrken men de jobbar fler timmar per vecka då eleverna är i skolan.