Bild
"Svarta tavlan" med texten myt eller sanning
Länkstig

Myt eller sanning?

Få sökande till lärarutbildningarna, låga löner och otrivsel på jobbet? Vad är sanning och vad är myt? Det finns många myter om både utbildningen och läraryrket. Här är några av dem, och hur det egentligen ligger till.

Få söker till lärarutbildningen

Grundlärarprogrammet och Ämneslärarprogrammet och KPU är bland de tio mest sökta yrkesutbildningarna i den svenska högskolan, sett till antalet förstahandssökande. Förskollärarprogrammet ligger på 11:e plats (ansökan HT21).

(Källa: Universitets- och högskolerådet (UHR).

Henri arbetar som musiklärare
Foto: Gunnar Jönsson

Alla kommer in på lärarutbildningen

För att komma in krävs behörighet från gymnasieskolan. Göteborg har bland de högsta antagningssiffrorna i landet bland lärarutbildningarna.

(Källa: Analys och utvärdering, Göteborgs universitet)

Flest vill bli lärare

Lärarutbildning är den mest sökta yrkesutbildningen, om man räknar alla program som leder till lärarexamen.

Antalet behöriga förstahandssökande HT21 i Sverige var 18038 personer, plus 2529 som sökt vidareutbildningar till speciallärare eller specialpedagog.

Källa: UHR

Lärarna har låga löner

Lönerna varierar mellan olika delar av landet och vilka ämnen man undervisar i. På sina håll har förskollärare och matte/NO-lärare fått betydligt högre löner på grund av den stora lärarbristen.

Lärarlöner ökar

Mellan 2015 -2017 ökade lönerna för offentliganställda grundlärare med 13%, gymnasielärare med 11,8% och förskollärare 10,1% (Källa: LO:s årliga lönerapport januari 2019). Var sjunde lärare har en karriärtjänst med ett påslag på 5 000-10 000 kr/månad.

 

Grundlärare på en lektion med årskurs 5
Foto: Gunnar Jönsson

FAKTA: LÄRARNAS MEDELLÖN 2021

 • Förskollärare
  33 100 kr/månad
 • Grundskollärare
  36 900 kr/månad
 • Gymnasielärare
  39 500 kr/månad
 • Lärare i yrkesämnen (gymnasiet)
  38 300 kr/månad
 • Speciallärare/specialpedagoger
  42 000 kr/månad

(Källa: SCB lönesök)

Förstelärare eller lektor

Var sjunde lärare har en karriärtjänst med ett påslag på 5 000-10 000 kr/månad.

Läs mer om nya arbetsuppgifter - ny lön på Sveriges lärare

Barngrupper blir bara större och pedagogerna allt färre

Antalet lärare i skolväsendet, omräknat till heltidstjänster, fortsätter att öka, enligt Skolverkets statistik om pedagogisk personal i skola och vuxenutbildning.

Andelen lärare med legitimation med behörighet i minst ett undervisningsämne varierar mellan de olika skolformerna. Högst andel finner man i förskoleklassen och på gymnasieskolan med 84 respektive 81,6 procent, vilket är en ökning.

  Förskolebarn på utflykt

  Så många arbetar som lärare

  Läsåret 2019/20 tjänstgör totalt 137 000 lärare, omräknat till heltidstjänster.

  Källa: Skolverket

  Föräldrar är nöjda med skolan

  9 av 10 föräldrar är nöjda med förskolan. Fler än 7 av 10 föräldrar är nöjda med sitt barns grundskola.

  Källa: Skolinspektionen

  Lärare trivs i skolan

  Nio av tio lärare upplever att de bemöts med respekt och att de trivs i skolan.

  Källa: Skolverkets undersökning "Attityder till skolan 2018"

  Lärare är lediga mycket

  Lärarna har samma årsarbetstid som övriga yrken men de jobbar 45,5 timmar per vecka då eleverna är i skolan. Av dessa kan de jobba 10,5 timmar var och när de vill. Att vara ledig under loven kan vara en fördel om man själv har barn.

  Det finns även skolor som har 40-timmarsvecka och då arbetar man på skolloven och har vanlig semester.

   Lärarnas årsarbetstid

   Lärarna har samma årsarbetstid som övriga yrken men de jobbar fler timmar per vecka då eleverna är i skolan.