Bild
Personer diskuterar
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Musikpedagogik, vetenskapligt arbete

Kurs
MVKP43
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

I denna kurs praktiserar du de kunskaper du tillägnat dig i kurserna Musikpedagogiska teorier och musikpedagogisk forskning 1 (MVKP14) och Musikpedagogisk forskning, vetenskaplig teori och metod 1 (MVKP42) genom att göra en vetenskaplig undersökning.

Kursen är på avancerad nivå och kan ingå i en magister- eller masterexamen i musikpedagogik.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänt resultat från kurserna MVKP14 Musikpedagogiska teorier och musikpedagogisk forskning 1 samt MVKP42 Musikpedagogisk forskning, vetenskaplig teori och metod 1, eller motsvarande.

Så är det att plugga

Lokaler

Högskolan för scen och musik bedriver sin verksamhet på fyra adresser i Göteborg: Eklandagatan 86, Åvägen 24 (Brewhouse), Vasagatan 50 (HDK-Valand) och Triörgatan 1 (Andra stället).

Läs mer om lokaler