Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Muséets praktik

Kurs
KP1129
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen Museets praktik ger en introduktion till museers verksamheter.
Här uppmärksammas urvalsprocesser för museisamlande, utställningar som
projekt och museipedagogik. Du utvecklar därtill kunskaper om hur
konstsamlingar och konstmuseer etableras, samt hur dessa bidrar till att
upprätthålla sociala normer och hierarkier.

Viktiga infallsvinklar under kursen är kvalitetsbegreppets funktion
och
hur olika slag av sociala normer och värdehierarkier kan utmanas
normkritiskt genom konstpedagogik och utställningspraktiker.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För behörighet till kursen krävs minst 30 hp inom Kultur, kandidatprogram (H1KLT).