Bild
Foto: Margaretha Häggström
Länkstig

Multimodal språksyn i teori och praktik

Kurs
PDG712
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Kväll
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-19200
Tillfället är inställt

Kort om kursen

Detta är en fortbildningskurs för dig som är lärare i förskoleklass och årskurs 1-3 och vill fördjupa dina kunskaper om hur du kan använda de estetiska uttrycken bild, musik och poesi i syfte att iscensätta språk- och kunskapsutvecklande lärandeaktiviteter

Om utbildningen

Multimodala uttrycksformer genomsyrar samhället idag. Det får betydelse för hur barn utvecklar språk och vad det innebär att kommunicera.

Denna kurs betonar skolans svenskämne som multimodalt, vilket betyder att estetiska uttryck ges en betydande roll för elevers förutsättningar att skapa mening och kommunicera. Kursen tar sin utgångspunkt i ett språk- och kunskapsutvecklande förhållningssätt, som inkluderar berättande genom olika modaliteter, såsom musik, bild och muntliga/skriftliga uttrycksformer som didaktiska verktyg.

I kursen kommer undervisningens praktik studeras utifrån de tre didaktiska aspekterna teori, metod och praktik. I en multimodal språksyn inkluderas olika modaliteter och centralt är den kommunikativa förmågan, elevers erfarenheter och upplevelser, elevers aktiva deltagande samt ett emancipatoriskt perspektiv. Ett multimodalt perspektiv framhåller också lärarens design och iscensättande av kommunikativa undervisningssituationer.

Kursen innehåller föreläsningar och seminarier som behandlar teorier kring multimodala och språkutvecklande förhållningssätt samt workshops som konkretiserar detta.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Lärarexamen.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisning sker i form av föreläsningar, workshops, seminarier, gruppövningar, självständiga uppgifter och fältstudier. Undervisningsspråk är svenska men inslag på engelska kan förekomma.