Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Multimediala arkiv - kritiska perspektiv

Kurs
MV2119
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen ger dig kunskaper med fokus på de utmaningar som gäller multimediala arkiv i en allt mera digitaliserad värld. Den behandlar multimediala arkiv i relation till skapande av kunskap, identitet, minne och kulturella värden. Kursen bygger på historiskt grundad spetsforskning med nyckelbegrepp och aktuella debatter från internationell arkivvetenskap. Särskilt kartlägger kursen nya gränsöverskridande perspektiv inom ett kritiskt ramverk. Kursen riktar sig främst till studenter med utbildningsbakgrund i film, rörlig bild, konst, foto, musik, ljud, spel, performance, dans, teater, filmvetenskap, konstvetenskap, teatervetenskap eller liknade ämnen. De arkiv som ska studeras kan vara bild-, foto-, musik-, spel- och scenkonstarkiv i både analog och digital form.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Fil kand, 180hp, eller motsvarande.