Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Mot fjärran stränder - antika resor i myt och verklighet

Kurs
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12052
Ansökan stängd

Om utbildningen

I den här kursen studerar vi resandets betydelse i medelhavsområdet under antiken. Tidigt utvecklades handelsutbyten mellan olika delar av området. Med nya erfarenheter från översjöiska färder bidrog handlare till att förändra de egna samhällena. Migrationer och kolonisationsprocesser spred innovationer, idéer och sedvänjor. Om den äldre resetraditionen i huvudsak var centrerad kring handelsintressen kom med tiden också resenärer med ambitioner att upptäcka och kartlägga världen. I kursen studerar vi den senare kategorin och analyserar hur resebeskrivningar reflekterade och formade samtida identitetssträvanden. Det extensiva nätet av landvägar intog en central ställning i det romerska riket och hade en betydande inverkan på samtidas världssyn. Kursen aktualiserar romerskt resande längs vägarna i både praktik och tanke. Vi studerar också resandet i mytisk/symbolisk form, exempelvis som manifestationer av livssresor och stadier.  Kursen behandlar olika uttryck för detta i Odysséen samt i andra grekiska och romerska myter. Vidare undersöker vi återspeglingar av dessa uttryck i grekiskt, etruskiskt och romerskt bildskapande.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen (180 hp), eller motsvarande, med något av ämnena Antikens kultur och samhällsliv, Arkeologi, Klassiska språk eller Historia som huvudämne (90 hp), alternativt Fil. Kand. examen (120 p) med något av ämnena Antikens kultur och samhällsliv, Arkeologi, Klassiska språk eller Historia som huvudämne (60 p), (enligt kursplaner gällande till 2007-06-30).

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Lokaler

Du hittar Institutionen för historiska studier i Humanistens lokaler på Renströmsgatan 6. Vår personal sitter på plan 5 och 6.