Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Molekylärbiologi, examenskurs - masterexamen

Kurs
BIO780
Avancerad nivå
30 högskolepoäng (hp)
Study pace
100%
Time
Dag
Location
Göteborg
Study form
Campus
Language
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Application code
GU-11657

Om utbildningen

I kursen Molekylärbiologi, examenskurs-masterexamen, utför du ett examensarbete på masternivå i molekylärbiologi. Under handledning gör du ett självständigt arbete som motsvarar en termins heltidsstudier. Arbetet kan antingen vara experimentellt eller bestå av en kritisk litteraturgenomgång byggd på originalarbeten. Vanligtvis utför du det enskilda arbetet inom ramen för ett av de pågående forskningsprojekten inom ämnet molekylärbiologi. Du redovisar arbetet skriftligt i form av en vetenskaplig uppsats och muntligt i form av en presentation. Arbetet syftar till att ge dig fördjupade praktiska och teoretiska kunskaper samt att du får möjlighet att komma i kontakt med aktuell forskning.

Du ska själv söka efter handledare och projekt, antingen på institutionen för kemi och molekylärbiologi, på en annan institution inom samma ämnesområde eller externt inom ett företag eller en myndighet. För att du ska bli registrerad på kursen måste projektet vara godkänt av examinatorn. Du kan förlänga projektet till 45 eller 60 högskolepoäng efter överenskommelse.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänd BIO900, Cellbiologi, 15 hp, BIO905, Molekylär genetik, 15 hp, BIO910, Organismvärldens form och funktion, 15 hp, BIO915, Ekologi och evolution, 15 hp samt BIO920, Biodiversitet och systematik eller motsvarande. Samt Engelska 6/Engelska B, en godkänd fördjupningskurs om minst 15 hp inom relevantämnesområde samt en godkänd examenskurs i molekylärbiologi/biologi på grundnivå alternativt avanceradnivå om minst 15 hp eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Kursen ingår i masterprogrammet i molekylärbiologi och är oftast den sista kursen på programmet.