Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Molekylärbiologi, examenskurs - masterexamen

Kurs
BIO780
Avancerad nivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11657

Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-H1279
Ansökan kommer öppna

Om utbildningen

I kursen Molekylärbiologi, examenskurs-masterexamen, utför du ett examensarbete på masternivå i molekylärbiologi. Under handledning gör du ett självständigt arbete som motsvarar en termins heltidsstudier. Arbetet kan antingen vara experimentellt eller bestå av en kritisk litteraturgenomgång byggd på originalarbeten. Vanligtvis utför du det enskilda arbetet inom ramen för ett av de pågående forskningsprojekten inom ämnet molekylärbiologi. Du redovisar arbetet skriftligt i form av en vetenskaplig uppsats och muntligt i form av en presentation. Arbetet syftar till att ge dig fördjupade praktiska och teoretiska kunskaper samt att du får möjlighet att komma i kontakt med aktuell forskning.

Du ska själv söka efter handledare och projekt, antingen på institutionen för kemi och molekylärbiologi, på en annan institution inom samma ämnesområde eller externt inom ett företag eller en myndighet. För att du ska bli registrerad på kursen måste projektet vara godkänt av examinatorn. Du kan förlänga projektet till 45 eller 60 högskolepoäng efter överenskommelse.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänd BIO900, Cellbiologi, 15 hp, BIO905, Molekylär genetik, 15 hp, BIO910, Organismvärldens form och funktion, 15 hp, BIO915, Ekologi och evolution, 15 hp samt BIO920, Biodiversitet och systematik eller motsvarande. Samt Engelska 6/Engelska B, en godkänd fördjupningskurs om minst 15 hp inom relevant ämnesområde samt en godkänd examenskurs i molekylärbiologi/biologi på grundnivå alternativt avancerad nivå om minst 15 hp eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Kursen ingår i masterprogrammet i molekylärbiologi och är oftast den sista kursen på programmet.