Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Student tittar i mikroskop.
Foto: Malin Arnesson
Länkstig

Molekylärbiologi: Examensarbete - kandidatexamen

Kurs
BIO612
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11611

Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11612

Om utbildningen

I kursen Molekylärbiologi: Examensarbete - kandidatexamen utför du ett examensarbete på kandidatnivå i molekylärbiologi. Under handledning gör du ett självständigt experimentellt eller teoretiskt arbete, där du tillämpar, fördjupar och kompletterar kunskaperna från dina tidigare studier. Det enskilda arbetet gör du inom ramen för ett av de pågående forskningsprojekten inom ämnet molekylärbiologi. Du redovisar arbetet skriftligt i form av en vetenskaplig uppsats samt genom en muntlig presentation. Arbetet syftar till att ge dig kontakt med forskning inom ämnet molekylärbiologi.

Du ska själv söka efter handledare och projekt, antingen på institutionen för kemi och molekylärbiologi, på en annan institution inom samma ämnesområde eller externt inom ett företag eller en myndighet. Projektet måste vara godkänt av examinatorn för att du ska bli registrerad på kursen. Det går också att förlänga projektet till 30 högskolepoäng efter överenskommelse.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänd BIO900, Cellbiologi, 15 hp, BIO905, Molekylär genetik, 15 hp, BIO910, Organismvärldens form och funktion, 15 hp, BIO915, Ekologi och evolution, 15 hp samt BIO920, Biodiversitet och systematik, 15 hp, eller motsvarande. Dessutom krävs minst en genomgången fördjupningskurs i biologi, 15hp, inom relevant ämnesområde.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Kursen ingår i kandidatprogrammet i molekylärbiologi och är oftast den sista kursen på programmet.