Bild
Student tittar i mikroskop.
Foto: Malin Arnesson
Länkstig

Molekylärbiologi: Examensarbete - kandidatexamen

Kurs
BIO612
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21605
Tillfället är inställt

Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21606
Tillfället är inställt

Om utbildningen

I kursen Molekylärbiologi: Examensarbete - kandidatexamen utför du ett examensarbete på kandidatnivå i molekylärbiologi. Under handledning gör du ett självständigt experimentellt eller teoretiskt arbete, där du tillämpar, fördjupar och kompletterar kunskaperna från dina tidigare studier. Det enskilda arbetet gör du inom ramen för ett av de pågående forskningsprojekten inom ämnet molekylärbiologi. Du redovisar arbetet skriftligt i form av en vetenskaplig uppsats samt genom en muntlig presentation. Arbetet syftar till att ge dig kontakt med forskning inom ämnet molekylärbiologi.

Du ska själv söka efter handledare och projekt, antingen på institutionen för kemi och molekylärbiologi, på en annan institution inom samma ämnesområde eller externt inom ett företag eller en myndighet. Projektet måste vara godkänt av examinatorn för att du ska bli registrerad på kursen. Det går också att förlänga projektet till 30 högskolepoäng efter överenskommelse.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Endast öppen för studenter antagna till kandidatprogrammet i molekylärbiologi. Godkända baskurser i biologi omfattande 60 hp i ämnesområdena cellbiologi, molekylär genetik, evolution, botanisk och zoologisk fysiologi, ekologi samt biodiversitet och systematik, eller motsvarande samt Engelska B Dessutom krävs minst en godkänd fördjupningskurs i Biologi, 15 hp, inom relevantämnesområde.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Kursen ingår i kandidatprogrammet i molekylärbiologi och är oftast den sista kursen på programmet.

Så är det att plugga

Lokaler

Du läser kursen på Campus Medicinareberget.

Läs mer om lokaler