Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Moderna gururörelser

Kurs
RT2412
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-24862
Ansökan stängd

Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-24863
Ansökan stängd

Om utbildningen

De senaste decennierna har sett en rad guruer etablera transnationella
rörelser med nätverk av anhängare i stora delar av världen. Den ofta
globala prägeln hos många av dessa andliga ledare väcker intressanta
frågor kring spänningsfältet mellan tradition och nytänkande inom
religiösa rörelser. Bredare perspektiv i form av globaliseringsprocesser
kommer att diskuteras tillsammans med fallstudier av enskilda rörelser.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen alternativt avslutade kurser om minst 180hp på grundnivå, varav minst 90hp med progression i något huvudområde där det ingår ett kandidatexamensarbete om minst 15hp. Behörig är också den som har motsvarande utländsk utbildning eller som har motsvarande förkunskaper enligt tidigare studieordning. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska A/Engelska 5.    

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.