Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Modern vetenskapsteori och vetenskapsstudier

Kurs
VT2107
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22850
Ansökan stängd

Kort om kursen

Vetenskapsstudier är namnet på ett stort internationellt forskningsområde där man undersöker vetenskapens sociala, kulturella och praktiska dimensioner. Du kommer att få lära dig de viktigaste perspektiven för att kunna tala om vetenskap på det sättet, till exempel hur man kan förklara varför forskare ofta är oense, hur man från olika håll handskas med vetenskaplig osäkerhet och hur vetenskaplig kunskap används för att legitimera politiska och andra beslut.

Om utbildningen

Kursen i modern vetenskapsteori baseras på Science and Technology Studies, STS. Denna kurs behandlar aktuella vetenskapliga kontroverser, till exempel medicinska diagnoser och alternativa behandlingsformer, genmodifierade grödor samt mänsklig påverkan på klimatet, för att nämna några.

Målet är att du ska kunna redogöra för olika synsätt på vetenskapliga kunskapsanspråk och hur dessa kan problematiseras.

Våra kurser ges på halvfart för att du ska kunna kombinera med andra studier samma termin.

Det är institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori som ger kursen. Länk till institutionens sidor.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen om 180 hp eller motsvarande, eller 90 hp samt godkänt resultat på kursen VT1102 eller VT2106, eller godkänt resultat på grund-, fortsättnings- och fördjupningskurs i Filosofi eller Idéhistoria. Behörig är också den med utländsk examen eller som bedöms ha motsvarande förkunskaper enligt tidigare studieordning.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Inom alla universitetsdiscipliner aktualiseras vetenskapsteoretiska frågor. Det är vanligt att studenter som läser naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och medicinska utbildningar, väljer våra kurser i vetenskapsteori som tillval och fördjupning.