Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Länkstig

Modern ekonomisk historia

Kurs
EHG121
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-28005
Ansökan stängd

Om utbildningen

Vad kännetecknar 1900-talets ekonomiska historia? Vi har sett en
hastig ekonomisk och social förändring, där perioder av kriser och
ekonomisk framgång har avlöst varandra. Kursen ger grundläggande
kunskaper om 1900-talets globala och svenska ekonomiska utveckling.
Speciell tonvikt läggs vid analysen av de ekonomiska tillväxtproblemen
under olika samhälleliga förutsättningar. Efter en teoretisk genomgång
studeras länder och regioner i ett komparativt perspektiv.

Kursen består av två delkurser

Ekonomisk-historisk översikt: 1913-nutid (7,5 hp)
Delkursen ger grundläggande kunskaper om 1900-talets globala och svenska
ekonomiska utveckling. 1900-talet har präglats av snabb
industrialisering och snabb förändring av den agrara produktionen i allt
större delar av världen. I denna process har perioder av kriser och
perioder av ekonomisk framgång avlöst varandra. Efter andra världskriget
har den amerikanska industrialiseringen kommit att penetrera inte bara
Västeuropa, utan med tiden delar av Asien och Latinamerika. Den
efterhand alltmer globaliserade ekonomin och handeln kom sedan, till
sist, att förändra även Östeuropa i en likartad riktning. Under den
senare perioden når industrialismen sin höjdpunkt och intresset riktas
alltmer mot övergången till och utvecklandet av det postindustriella
samhället.

Utvecklingsteori med tillämpningar (7,5 hp)
Delkursen beskriver och analyserar olika dynamiska socioekonomiska
utvecklingsförlopp. Kursen fokuserar på ekonomisk tillväxt, teknologisk
förändring, industrialisering och jordbruksutveckling med speciell
hänsyn till sociala dimensioner, befolkningstillväxt, hälsovård och
utbildning. Mot bakgrund av denna empiriska och teoretiska genomgång
studeras regioner och länder i ett globalt komparativt dynamiskt
perspektiv. Studeranden skall efter avslutat kurs kunna beskriva,
jämföra och diskutera olika socioekonomiska utvecklingsförlopp.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %).

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Efter studierna

Studier i ekonomisk historia ger dig möjlighet att arbeta inom en mängd olika branscher och yrken. Exempelvis kan du arbeta som utredare, handläggare, analytiker eller konsult, både inom den offentliga och den privata sektorn.

Så är det att plugga

Lokaler

Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1 och på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler