Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Modellbaserad testning

Kurs
DIT848
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Testning är ett av de mest använda verifierings- och valideringstekniker i industrin.
Denna kurs ger studenterna kunskap om flera testmetoder, med fokus på teori och praktik kring modellbaserad testning.
Kursen ger studenten en bakgrund i teori och praktik i användet av modellbaseradtestning, inklusive hur testverktyg kan användas för att förbättra mjukvarans kvalité (Software Quality). Olika testtekniker förklaras med fokus på modellbaserad testning.

Studenterna kommer att få praktisk erfarenhet av att bygga modeller och att användadem för både testning och verifiering

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För behörighet till kursen krävs minst en kandidatexamen i software engineering, programvaruteknik, datavetenskap, datalogi, informationsteknik, informationssystem eller motsvarande. Dessutom krävs avklarade kurser i: 7,5 hp programmering (t.ex. DIT948 Programmering, DIT012 Imperativ programmering med grundläggande objektorientering, DIT143 Funktionell programmering, eller liknande). Följande kunskapsnivå i Engelska krävs; Engelska 6/Engelska B eller motsvarande från ett erkänt internationellt test, t.ex. TOEFL, IELTS.