Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Länkstig

Mobilitet och livsvillkor under förhistorien. För lärare och museipedagoger

Kurs
AE1011
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22108
Ansökan stängd

Om utbildningen

Vad vet vi idag om Nordens förhistoriska och tidighistoriska samhällen? Kursen ger en översiktlig orientering om nya forskningsrön och metoder inom arkeologi. Vi belyser hur arkeologer tolkar förhistorisk och tidighistorisk samhällsorganisation och förändring, inklusive frågor kring mobilitet och migration. Kursen ger dig förutsättningar att kritiskt kommunicera kunskaper om perioden, i första hand till barn och ungdomar och i andra hand till allmänhet i stort.

Kursen riktar sig främst till verksamma lärare och museipedagoger som arbetar med förmedling av nordisk förhistoria och tidighistorisk tid. Den kan dock med fördel även läsas av historie- och arkeologiintresserade studenter. Forskning kring förhistoria och tidig historia är i ständig utveckling, inte bara med hänsyn till teoretiska och metodologiska perspektiv utan också mot bakgrund av tvärvetenskapliga samarbeten. Nya sätt att närma sig denna period har möjliggjort forskning om företeelser som tills för bara några år sedan framstod som omöjlig.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %).

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %).

Så är det att plugga

Lokaler

Du hittar Institutionen för historiska studier i Humanistens lokaler på Renströmsgatan 6. Vår personal sitter på plan 5 och 6.