Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Mjukvaruutvecklingsprocesser

Kurs
DIT347
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-18609
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen introducerar studenterna till rollen som mjukvaruprocesser har vid utvecklingen av ett framgångsrikt mjukvaruprojekt.

Kursen har två allmänna teman:

(1) grunderna för mjukvaruprocesser

(2) mål och fördelar vid förbättringar av mjukvaruprocesser.

Det första allmänna temat ger en introduktion till grunderna för mjukvaruprocesser. Kursen spänner över traditionella såväl som agila mjukvaruutvecklingsmetoder. Nyckelroller, nyckelteknologier och nyckelaktiviteter i mjukvaruutvecklingspraxis behandlas och kopplas till de olika mjukvaruutvecklingsprocesserna.

Det andra allmänna temat försöker hitta en balans mellan att ge information om metoder för förbättring av mjukvaruprocesser som används i praktiken, och insikter som uppnåtts av akademisk forskning inom området. Att utveckla pålitlig programvara i tid och inom budget är ett utmanande problem för många organisationer. Ett fokus på förbättring av mjukvaruprocesser ger organisationen en större chans till framgång. I denna kurs kommer metoder, modeller och tekniker för mjukvaruprocessförbättring att studeras med fokus på praktisk användning. Hela livscykeln för en förbättringsinsats för mjukvaruprocesser behandlas, från framkallandet av förbättringsbehov, via definition av en förbättringsplan, till utvärdering av en förbättringsinsats.

Under kursen presenteras och diskuteras modeller och processer för förbättring av mjukvaruprocesser. Effekterna av att använda modellerna och processerna i en organisation kommer att undersökas ur organisatorisk- och ledningssynpunkt. Särskild vikt kommer att läggas vid praktiska problem såsom förändrade krav eller kravhantering, och relaterade problem som utmanar mjukvaruutvecklingsprocessen och slutresultatet, dvs mjukvaruprodukten.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För att vara behörig till kursen ska studenten ha ett godkänt programmeringsprojekt om minst 7,5 hp (t.ex. DIT092 Miniprojekt: Team-programmering, eller motsvarande). Följande kunskapsnivå i Engelska krävs; Engelska 6/Engelska B eller motsvarande från ett erkänt internationellt test, t.ex. TOEFL, IELTS.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.