Länkstig

Mjukvarukvalitet och testning

Kurs
DIT635
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen introducerar studenterna till begreppen kvalitetssäkring och testning inom programvaruteknik. Kursen har två allmänna teman: (1) kvalitetssäkringens roll i programvaruutveckling; (2) den roll som testning spelar vid kvalitetssäkring av programvara. 

Studenterna lär sig om kvalitet och kvalitetssäkring. De lär sig också metoder och tekniker både för att säkerställa kvaliteten på slutprodukten (ett programvarusystem eller en applikation) samt hur dessa kommer in under en utvecklingsprocess. Kvalitetssäkringens roll beskrivs för programvara, för en programvaruprocess och för ett programvaruprojekt. Kursen förklarar hur dessa är relaterade i en organisation.

Kursen omfattar testverktyg, tekniker och metoder som kan användas för att bedöma programvarusystems kvalitet och korrekthet. Kursen ger förståelse för hur dessa metoder, tekniker och verktyg kan användas i ett mjukvaruutvecklingsprojekt för att öka kvaliteten. Studenterna kommer att introduceras till testning på olika nivåer, till exempel för funktioner, system samt för och med modeller. Studenterna lär sig hur och när de ska integrera lämpliga testtekniker i utvecklingsprocessen, samt hur manbedömer effektiviteten på testinsatserna.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För att vara behörig till kursen ska studenten ha avklarat en 7,5 hp kurs i objektorienterad programmering (t.ex. DIT042 Objektorienterad programmering, 7,5 hp, eller motsvarande). Följande kunskapsnivå i Engelska krävs; Engelska 6/Engelska B eller motsvarande från ett erkänt internationellt test, t.ex. TOEFL, IELTS.