Länkstig

Mjukvaruanalys och konstruktion

Kurs
DIT184
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-28662
Ansökan stängd

Om utbildningen

Syftet med kursen är att bekanta studenter med begrepp, metoder och verktyg för objektorienterad analys och design av programvarusystem, med betoning på metoder som används i stora produktutvecklingsprojekt.

Kursen introducerar gemensamma designprinciper och modeller som stöder utvecklingen av underhållsvänlig, återanvändbar och utbyggbar programvara. Kursen ger en introduktion till UML. Analys- och designmodeller uttrycks genom UML-modeller såsom användningsfallsdiagram, klassdiagram, sekvensdiagram och tillståndsdiagram. Dessutom introduceras tekniker och riktlinjer för analys av mjukvarudomäner och mjukvarukrav.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänd 7,5 hp kurs i objektorienterad programmering (till exempel DIT042 objektorienterad programmering).

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.