Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Miniprojekt: Systemutveckling

Kurs
DIT112
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen introducerar ett projekt, med en problembaserad inlärningsmetod, som styrs av realistiska och utmanande kundkrav.
Projektkursen är organiserad som grupparbete. Studenten ska leverera en designspecifikation av systemet. Designen ska implementeras och resultera i en fungerande och testad mjukvaruprototyp. I den här kursen lär studenten sig att analysera kundens krav, fånga dem i en specifikation förmjukvarukrav, och att utforma och utveckla programvara från denna analys och attverifiera och validera att den utvecklade mjukvaran uppfyller de angivna kraven. Vidare kommer studenten att lära sig att planera ett projekt, arbeta i ett projektteam och använda utvecklingsmetoder för mjukvaruprojekt.
Studierna kommer att använda system som består av icke-mjukvarudelar, såsom en hårdvaruplattform, sensorer och manöverdon, och mjukvarudelar som inkluderar e nmjukvaruplattform och mjukvarukomponenter. Studenten ska utforma och implementera mjukvarukomponenterna, samt testa och analysera systemet med avseende på de fastställda kraven.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För att vara behörig till kursen ska studenten ha genomgått kursen DIT032 Systematisk Datahantering, 7,5 hp, eller motsvarande, och vara godkänd på kursen DIT092 Miniprojekt: Team-programmering, 7,5 hp, eller motsvarande.