Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Miniprojekt: Distribuerad Systemutveckling

Kurs
DIT355
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

I denna projektkurs arbetar studenterna i grupp. Varje grupp producerar en mjukvaruprototyp och relevant projektdokumentation. Varje student tilldelas en roll i projektgruppen, där hen förväntas ansvara för de uppgifter som är förknippade med rollen. Studenter uppmuntras att byta roller under utvecklingsprocessen för att få en helhetsbild av det utvecklade systemet. Under projektets gång ges studenterna möjligheten att använda och utveckla sina kompetenser inom programvaruarkitektur och webb-/mobilutveckling.

Projektet är utmanande och kräver att studenterna samarbetar och organiserar sitt arbete effektivt. Studenterna har liten extern styrning i denna kurs: de ansvarar själva för den övergripande planeringen och fastställer egna interna deadlines för att kunna slutföra projektet i tid.

Studenterna kombinerar sin teoretiska kunskap om programarkitektur och distribuerade webb-/mobila system. Eleverna tar ett realistiskt industriellt problem och löser det genom att skapa en programarkitekturbeskrivning av ett webb-/mobilsystem och genom att utforma och implementera detta system. Systemet kan delvis bestå av existerande system, varefter implementeringsproblemet blir ett integreringsproblem.

Under detta projekt ansvarar studenterna för sin egen mjukvaruprocess: de måste övervaka och följa upp sina egna processer för att slutföra projektet.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För att vara behörig till kursen ska studenten ha avklarat följande kurser, eller motsvarande: DIT344 Grundläggande mjukvaruarkitektur, 7,5 hp, ?DIT341 Mobil- och webbutveckling, 7,5 hp, DIT092 Miniprojekt: Team-programming, 7,5 hp. Följande kunskapsnivå i Engelska krävs; Engelska 6/Engelska B eller motsvarande från ett erkänt internationellt test, t.ex. TOEFL, IELTS.