Länkstig

Miljörörelser och miljöpolitik

Kurs
HU1132
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27206
Ansökan stängd

Detta är en utbildning med fokus på hållbarhet. Läraren har skapat kursen eller programmet med hänsyn till minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Kort om kursen

Kursen ger kunskap och förståelse för miljöarbetets historiska, politiska, etiska och praktiska aspekter. Efter att ha läst kurser i humanekologi har du relevant kunskap och analytiska verktyg för att utföra miljörelaterat arbete.

Om utbildningen

Kursen ger kunskap och förståelse för miljöarbetets
historiska, politiska, etiska och praktiska aspekter. Du lär dig om de idéer,
händelser och sociala rörelser som haft stor betydelse för miljö- och
resursfrågor och deras historiska rötter, samt hur de har påverkat inriktningen
på miljöarbetet.

Under kursen får du lära dig om betydelsen av makt för
uppkomsten och lösningar av miljöproblem och konflikter. I kursen går vi också
igenom vilka olika former av makt, inklusive den traditionella statsmakten,
gröna partier, miljörörelser, aktivism, och motstånd.

Ett centralt tema i kursen är hur synen på miljö och natur
varierar mellan olika kulturer, ideologier, och platser. Detta inkluderar
förståelse för olika urfolks syn på natur och djur.

Du lär dig se skillnader och likheter mellan miljörörelser i
det globala nord och syd, och kritiskt reflektera över begrepp som att bevara
och skydda natur, nationalparker, orörd vildmark, naturens egenvärde, och natur
som resurs för överlevnad och utveckling.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Rekommenderad studiegång

Efter studierna

Efter att ha läst kurser i humanekologi har du relevant kunskap, analytiska verktyg och ett kritiskt förhållningssätt för arbete med miljörelaterade undersökningar, utredningar, utvecklingsarbete och handläggning inom större organisationer, företag och kommuner.

Våra tidigare studenter arbetar bland annat som projektledare/samordnare inom hållbart företagande, kommunalt strategiskt miljöarbete, internationellt utvecklingssamarbete via svenska och internationella organisationer som UNEP och FAO, och inom forskning för hållbar utveckling.

Så är det att plugga

Undervisningen

Förutom föreläsningar läggs stort fokus på gruppdiskussioner och fallstudier för att stimulera självständig analys kring samtidens stora utmaningar. Detta ger dig förmåga att kritiskt reflektera över och arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor med hänsyn till natur, social rättvisa, mångfald, demokrati, mänskliga rättigheter, fattigdom och demokrati.