Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Miljö och energi i Europeisk integration

Kurs
EU4210
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
33%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27650

Om utbildningen

Kursen behandlar och problematiserar EU:s miljöpolitik och energi med utgångspunkt från teori om sociala dilemman och kollektivt handlande.

Du kommer att lära dig om EU: s rättsliga grund, den politiska processen, och strävan mot ekonomisk tillväxt och marknadsintegration ur ett miljöperspektiv.

Du kommer också att få en grundlig förståelse på vilket sätt teori om sociala dilemman och kollektivt handlande kan användas för att analysera miljö- och energipolitik i europeisk integration. Detta lägger grunden för tematiska fördjupningar på olika miljö- och energiproblem och framtida utmaningar för EU.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 7,5 högskolepoäng (hp) på avancerad nivå från antingen en eller en kombination av kurserna EU4110 'Samarbete och konflikt i Europa: aktuell teori och forskning' (7,5 hp) och EU4310  'Forskningsmetoder i europakunskap' (15 hp). Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Rekommenderad studiegång

Efter studierna

Efter avslutad kurs kan du bland annat:

  • Analysera specifika miljöfrågor utifrån teori om kollektivt handlande samt med avseende på de olika intressen som står på spel.
  • Förstå vilken roll EU:s institutioner, medlemsstaterna och icke-statliga organisationer/lobbygrupper spelar i den politiskaprocessen.
  • Argumentera till stöd för dina egna analyser.
  • Formulera och argumentera för ett forskningsproblem inom området europeiskmiljö och energi.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen är en nätbaserad distanskurs på deltid, och undervisningen är på engelska. De huvudsakliga formerna för undervisning är föreläsningar och seminarier, samt läsning av texter. Detta kombineras med inlämningsuppgifter och kamratfeedback.