Länkstig

Miljö och energi i Europeisk integration

Kurs
EU4210
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Detta är en utbildning med fokus på hållbarhet. Läraren har skapat kursen eller programmet med hänsyn till minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Om utbildningen

Kursen behandlar och problematiserar EU:s miljöpolitik och energi med utgångspunkt från teori om sociala dilemman och kollektivt handlande.

Du kommer att lära dig om EU: s rättsliga grund, den politiska processen, och strävan mot ekonomisk tillväxt och marknadsintegration ur ett miljöperspektiv.

Du kommer också att få en grundlig förståelse på vilket sätt teori om sociala dilemman och kollektivt handlande kan användas för att analysera miljö- och energipolitik i europeisk integration. Detta lägger grunden för tematiska fördjupningar på olika miljö- och energiproblem och framtida utmaningar för EU.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 7,5 högskolepoäng (hp) på avancerad nivå från antingen en eller en kombination av kurserna EU4110 'Samarbete och konflikt i Europa: aktuell teori och forskning' (7,5 hp) och EU4310  'Forskningsmetoder i europakunskap' (15 hp). Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B.

Rekommenderad studiegång

Efter studierna

Efter avslutad kurs kan du bland annat:

  • Analysera specifika miljöfrågor utifrån teori om kollektivt handlande samt med avseende på de olika intressen som står på spel.
  • Förstå vilken roll EU:s institutioner, medlemsstaterna och icke-statliga organisationer/lobbygrupper spelar i den politiskaprocessen.
  • Argumentera till stöd för dina egna analyser.
  • Formulera och argumentera för ett forskningsproblem inom området europeiskmiljö och energi.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen är en nätbaserad distanskurs på deltid, och undervisningen är på engelska. De huvudsakliga formerna för undervisning är föreläsningar och seminarier, samt läsning av texter. Detta kombineras med inlämningsuppgifter och kamratfeedback.