Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Migration i ett livsloppsperspektiv

Kurs
SW2553
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27956

Kort om kursen

Kursen vänder sig till dig som teoretiskt och praktiskt vill fördjupa dig inom området migration och socialt arbete i ett livsloppsperspektiv och som möter barn och unga vuxna, föräldrar och äldre inom exempelvis socialtjänstens individ- och familjeomsorg, samhällsorientering eller inom ideell och privat sektor.

Om utbildningen

Livsloppsperspektivet uppmärksammar människors liv som en process, från födseln till döden i relation till tid och plats, samhälleliga strukturer och ömsesidigt beroende relationer. I den här kursen studeras hur individers och familjemedlemmars migration har en inverkan på olika livsfaser och på intergenerationella omsorgsrelationer. I kursen presenteras även ett intersektionellt perspektiv samt teori och forskning kring transnationella familjer, integration, inkludering och exkludering. Kursen berör hur rasism och diskriminering, migrations- och integrationspolitik samt välfärdsstatens generella stödsystem inverkar på migranters livsvillkor och agentskap. Kursen fokuserar också på det sociala arbetets praktik och hur socialarbetare kan förhålla sig och agera.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För att vara behörig till kursen krävs socionomexamen omfattande 210 högskolepoäng, alternativt kandidatexamen i socialt arbete omfattande 180 högskolepoäng eller kandidatexamen i annat näraliggande område. 

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Efter avslutad kurs har du fått kunskaper om teorier om livslopp och migration, med särskilt fokus på relationer mellan generationer och transnationellt familjeliv. Du har också fått kunskaper om hur samhällets strukturer inverkar på migranters liv och möjlighet till omsorg mellan generationer. Du ska kunna diskutera migranters livsvillkor och inom vilka delar av samhället de inkluderas och exkluderas eller diskrimineras. Du har också fått träna på att använda teoretiska begrepp för att diskutera och kritiskt granska exempel från det sociala arbetets praktik. Centralt i kursen är också att identifiera etiska problem och kritiskt reflektera över maktaspekter i socialt arbete relaterade till migration.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisning sker via föreläsningar och seminarium på campus. Viss undervisning sker via inspelade föreläsningar och digitala möten med lärare och studenter på universitetets lärplattform.