Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Metodkurs i medie- och kommunikationsvetenskap

Kurs
MK1300
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Under kursen tränas studenten i grundläggande vetenskapliga förhållningssätt. Kursen syftar till att ge insikter och förståelse för metoder inom samhällsvetenskap samt färdigheter att tillämpa olika metoder i självständigt genomförda undersökningar. Kursen tar också upp hur forskning kan utvärderas samt frågor om forskningsetiska dilemman och principer.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Två terminers studier i Medie- och kommunikationsvetenskap (60 hp).