Länkstig

Mellanösternstudier: Kärnkurspaket

Kurspaket
MÖ113
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)

I den här utbildningen tar vi upp frågor som relaterar till hållbarhet. Innehållet i kursen eller programmet passar in på minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Kort om kurspaketet

I kurspaketet får du en introduktion till konflikter och de freds- och säkerhetsfrågor som förekommer i Mellanöstern och får lära dig om förändringsprocesser i regionen.

Om utbildningen

I kurspaketet får du en introduktion till konflikter och de
freds- och säkerhetsfrågor som förekommer i Mellanöstern och får lära dig om
förändringsprocesser i regionen.

Paketet består av kurserna:

  • MÖ1113
    Mellanöstern under förändring
  • MÖ1114
    Konflikt, fred och säkerhet i Mellanöstern

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Efter studierna

Du kan läsa kurser i Mellanösternstudier som ett komplement till andra samhällsvetenskapliga och humanistiska studieinriktningar. Kursen ger dig spetskunskap om Mellanöstern som alltmer eftersöks på arbetsmarknaden. Både organisationer och myndigheter efterlyser personer som har kunskaper om händelseutvecklingen och konflikterna i regionen.

Våra studenter söker arbete vid svenska myndigheter såsom Migrationsverket, Polisen och Sida. Men även hos organisationer inom civilsamhället såsom Röda korset och Rädda barnen, både i och utanför Sverige. Kurserna ger också kunskaper som kan vara till nytta vid exempelvis internationell tjänstgöring, informations- och undervisningsverksamhet och inom turistnäring.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen är organiserad i föreläsningar, seminarier, filmvisningar, grupparbeten, rollspel och presentationer.