Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap: termin 1

Kurs
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

MEK 100 har fyra delkurser:
I delkurs 1: Introduktion till medier, estetik och kulturellt entreprenörskap, 10 hp, introduceras du till hur kulturlivet och mediebranscherna organiseras och ser ut i samtiden. Ett fokus ligger på att ge dig metoder för förståelse av produktions- och innovationsmiljöer.

I delkurs 2: Att beskriva konstnärliga uttryck, 10 hp, bekantas du med metoder för beskrivning och tolkning av olika estetiska former och objekt i samtiden och historiskt perspektiv.

I delkurs 3, Projektarbete med inriktning mot deltagarkulturer, 5 hp, formulerar du som student en egen kulturell och medial praktik i relation till forskning kring samarbete och deltagarkultur, dvs där publiken är med och skapar kulturella uttryck.

I den sista och fjärde delkursen: Deltagarkulturer, 5 hp, fördjupas diskussionerna kring din estetiska och mediala praktik utifrån forskning kring deltagarkulturer. Under delkursen introduceras du även i teoretiska modeller för reflektion om normerande mekanismer och värderingar i förhållande till ditt projektarbete.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Studier utomlands

MEK-programmet innehåller inte någon fristående termin men vi rekommenderar att studenter åker utomlands termin 3 eller termin 4. Tidigare studenter har bland annat valt att studera utomlands i London där institutionen har ett utbytesavtal men även blivit antagna på Göteborgs universitets avtal med bland annat National Singapore University och Korea University.