Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Medeltidens Europa

Kurs
HI1670
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Under denna kurs får du en gedigen översikt över Europas medeltida historia. Vi behandlar väsentliga sociala, kulturella, ekonomiska och politiska utvecklingslinjer. Ett genomgående tema i kursen är kristendomens och kyrkans framskjutna roll i samhällsutvecklingen, inte minst i framväxten av en mer enhetlig europeisk kultur under denna tid. Vidare undersöker vi likheter och skillnader i utvecklingen av de östra och västra delarna av Europa; konflikter och fredliga utbyten mellan de kristna och islamska maktsfärerna samt de föränderliga relationerna mellan Norden och övriga Europa.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Så är det att plugga

Lokaler

Du hittar Institutionen för historiska studier i Humanistens lokaler på Renströmsgatan 6. Vår personal sitter på plan 5 och 6.