Länkstig

Materialitet i teori och praktik i det mykenska kärnområdet

Kurs
AN2065
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper om Medelhavsvärldens förhistoria. Huvudfokus ligger på den sena egeiska bronsåldern i Argolis – det mykenska kärnområdet. Undervisningen är tematiskt upplagd och behandlar det mykenska samhällets sociala, ekonomiska och ideologiska strukturer. Med utgångspunkt i arkeologiskt material introducerar och problematiserar vi relevant aktuell forskning.

Argolis, på nordöstra Peloponnesos, är en av de regioner i Europa där det är möjligt att – på ett utförligt och systematiskt sätt – studera framväxten av ett komplext samhällssystem ända från neolitikum till modern tid. Regionen har spelat en viktig roll i Europas kulturutveckling, och särskilt under den sena bronsåldern då orterna Mykene, Tiryns och Argos blomstrade. I detta både arkeologiskt centrala och mytomspunna landskap har det funnits en stark svensk forskningstradition alltsedan Axel W. Perssons fältarbeten under 1920-talet. Sedan dess har otaliga studenter sökt sig dit. Kursen inleds med en grundläggande introduktion till materialitet och materiell kultur, det argiviska landskapets topografi samt den historiska utvecklingen utifrån en egeisk såväl som europeisk kontext. Därefter studerar vi det arkeologiska materialet i relation till olika tolkningsmodeller. I mån av medel ingår en veckas exkursion till Argolis där vi analyserar topografi samt fasta och lösa fornlämningar.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkända studier som motsvarar kandidatexamen (180hp), med något av ämnena Antikens kultur och samhällsliv, Arkeologi, Klassiska språk eller Historia som huvudämne (90hp), alternativt Fil. Kand. examen (120p) med något av ämnena Antikens kultur och samhällsliv, Arkeologi, Klassiska språk eller Historia som huvudämne (60p), (enligt kursplaner gällande till och med 2007-06-30).

Så är det att plugga

Lokaler

Du hittar Institutionen för historiska studier i Humanistens lokaler på Renströmsgatan 6. Vår personal sitter på plan 5 och 6.