Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Materialitet i det upplevda rummet

Kurs
SBMR01
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)

Kort om kursen

Kursen är en fördjupning i rumsgestaltning med fokus på hur material påverkar vår upplevelse av rum och vänder sig till exempel till dig som är verksam som arkitekt, scenograf eller fotograf. I kursen varvas teoretiska studier med praktiska, och i diskussioner tillsammans med andra kursdeltagare får du bearbeta dina erfarenheter.

Om utbildningen

Kursen är en fördjupning i rumsgestaltning med fokus på hur material påverkar vår upplevelse av rum och vänder sig till exempel till dig som är verksam som arkitekt, scenograf eller fotograf.

Den rumsliga perceptionen är något som styr mycket av våra beteenden. Inom områden som arkitektur, design och scenografi är det ett av de mest centrala kunskapsområdena. Att materialens egenskaper har stor betydelse för vår upplevelse är en etablerad uppfattning, men vilka egenskaper i materialen är det som påverkar oss, och hur går det till? På vilket sätt kan materialitet användas i en konstnärlig gestaltning?

I kursen varvas teoretiska studier med praktiska, och i diskussioner tillsammans med andra kursdeltagare får du bearbeta dina erfarenheter. Erfarna lärare inom ämnen som materialitet, arkitektur, design, ljus och konstnärlig gestaltning bidrar till en lärandesituation som kan berika dig som arbetar med rumsgestaltning och som vill få tillfälle till fokuserad fördjupning.

Undervisningen är webbaserad med obligatoriska träffar på campus HDK Steneby. Deltagandet sker huvudsakligen online. Deltagarna träffas på plats i Dals Långed fyra gånger under kursen. Eftersom undervisningen startar på morgonen kan det bli nödvändigt med ankomst kvällen före. Datum för kurstillfället HT 2020 publiceras under våren 2020.

Undervisningsspråket är engelska.

Läs mer om HDK-Valand – Högskolan för konst och design här. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Konstnärlig utbildning om minst 180 hp inom konsthantverk, design, konst, arkitektur eller motsvarande. Dessutom krävs Engelska nivå 6/Engelska B.