Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass (Uppdrag av Skolverket)

Kurs
SVMA01
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Eftermiddag
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-0F002
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen tar sin utgångspunkt i en evidensbaserad undervisningsmodell
specifikt framtagen för undervisning av matematik i förskoleklass och
modellen relateras också till den grundläggande matematikinlärningen i
åk 1-3 ur ett progressionsperspektiv.

Kursen består av tre delar: Den
första har ett praktiskt fokus på planering och genomförande av
undervisningsaktiviteter. Den andra delen tar ett historiskt och
kritiskt perspektiv på den tidiga skolmatematiken och diskuterar även
vad som kan skapa intresse och motivation för matematik och hur
matematik kan användas i olika situationer för att lösa problem. I den
tredje delen fördjupas kopplingen mellan praktiska aktiviteter och
didaktisk teori. Uppföljning och bedömning av matematiklärande samt
bemötande av elever i behov av särskilt stöd i matematik tas också upp
här.

Kurstillfällena är uppdelade i pass om 2-3 timmar och är jämt fördelade under läsåret, med två-tre veckors mellanrum. Mellan kurstillfällena ligger mindre uppgifter som deltagarna löser individuellt, i par eller i grupp.

Digitala kurstillfällen: Onsdagar, kl 14.00-17.00 (senast)

Instruktioner för ansökan
Observera att du förutom att ansöka till kursen via Antagning.se också
måste skicka in en blankett med Huvudmannens godkännande som finns att
ladda ner på Skolverkets webbsida.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Förskollärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100), eller äldre motsvarighet, samt anställning för undervisning i förskoleklass.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.