Länkstig

Matematikens domänspecifika språk

Kurs
DIT982
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen presenterar klassiska matematiska ämnen från ett datavetenskapligt perspektiv genom att specificera de introducerade begreppen, vara uppmärksam på syntax ochtyper, och slutligen genom att bygga domänspecifika språk för vissa av de matematiskaområden som nämns nedan.

Föreläsningarna kommer att behandla:

  • Introduktion till funktionell programmering, programkalkyl och bevis 
  • Introduktion till domänspecifika språk (DSL) med linjär algebra som exempel 
  • DSL och matematik: kategoriteori som exempel 
  • Reell analys: medelvärdessatser, Taylors formler 
  • Reell analys: ett DSL for potensserier 
  • Mer linjär algebra: egenvärden och optimering

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

The student should have successfully completed 7.5 credits in discrete mathematics as for example DIT980 Discrete Mathematics for Computer Scientists. 15 credits in mathematics, for example MMGD20 Linear Algebra D and MMGD30 Calculus D 15 credits in computer science, for example DIT440 Introduction to Functional Programming or MVG300 Programming with Matlab and DIT012 ImperativeProgramming with Basic Object-orientation Additional 22.5 credits of any mathematics or computer science Courses.