Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Illustration av verksamheten vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
Foto: Illustration: Cecilia Lundgren
Länkstig

Matematikdidaktik 3 för förskollärare

Kurs
LÖFA21
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)

Kort om kursen

Till kursen Matematikdidaktik 3, LÖFA21, välkomnas alla som har ett intresse av barns lärande i matematik och hur lärarkompetens kan utvecklas. I kursen fördjupas de matematikdidaktiska kunskaper som redan förvärvats i en tidigare förskollärar- eller lärarexamen.

Om utbildningen

I kursen behandlas teorier om barns lärande och utveckling i matematik, där internationell och nationell forskning även knyts till en svensk pedagogisk praktik och styrdokument. Kunskapssyn och pedagogiska perspektiv på matematik lyfts till diskussion och reflektion med särskild tyngdpunkt på konsekvenser för barns matematiklärande i förskola och förskoleklass. I kursen behandlas pedagogiska miljöers utformning, matematikmateriel för förskola och förskoleklass prövas, liksom olika sätt att följa och analysera barns lärande, förskollärares didaktiska handlingskompetens.

Förskollärarens roll för barns matematiklärande granskas och problematiseras i förhållande till förskollärares olika pedagogiska förhållningssätt samt pedagogiska och matematiska kunskaper. I kursen fördjupas kunskaper och färdigheter i att knyta matematik till andra kunskaps- och färdighetsområden integrerade i förskoleverksamheten och förskoleklassen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För behörighet till kursen krävs godkända kurser motsvarande 150 hp på grundnivå inom förskollärarutbildning eller motsvarande, inklusive Matematikdidaktik 1 för förskollärare, 7,5 hp (LÖFÖ20) och Matematikdidaktik 2 för förskollärare, 7,5 hp (LÖFÖ25/LÖFÖ26), eller motsvarande.

Praktik

Fältstudier ( 6-8 dagar) sker på studentens VFU-plats, eller ”egen vald plats” för att omsätta och bearbeta kursens innehåll i förskoleverksamheten.

Efter studierna

LÖFA21 ges på avancerad nivå och ger lärare särskild kompetens att planera och genomföra utvecklingsarbete i förskola och förskoleklass inom kunskapsområdet barns lärande i matematik och i matematikdidaktik.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursens undervisningsformer är föreläsningar, seminarier, workshops, fältstudier, studiebesök, litteraturstudier och projektgruppsarbeten. Kursen är campusförlagd på tisdag förmiddagar.

Lokaler

Pedagogen ligger mitt i centrala Göteborg, nära till allt. Undervisning och forskning sker till stor del i tre byggnader:

  • A-huset på Västra Hamngatan 25
  • B-huset på Läroverksgatan 15 
  • C-huset på Läroverksgatan 5

I A-huset hittar du Servicecenter, universitetsbibliotek, studentkårens kansli, studievägledning för lärarutbildning, International Student Office Pedagogen samt ett café. Även i B-huset finns ett café, men också ett väl tilltaget studentkök med mikrovågsugnar och kylskåp. I alla husen finns gott om platser för studenter för arbete enskilt eller i grupp.