Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Matematiska tecken och mönster
Foto: /Konstnär: Per Petersson
Länkstig

Matematik och samhälle

Kurs
MVG200
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen har som syfte att utveckla din förmåga att vara mentor i andras lärande av matematik. Förutom praktiskt mentorskap ingår undervisning om ledarskap, konflikthantering, matematikdidaktik och samspelet mellan matematiken och samhället.

För mer information

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Förutom grundläggande behörighet krävs minst 30 högskolepoäng, varav minst 20 högskolepoäng i matematik.

Så är det att plugga

Lokaler

Matematiska vetenskaper är en gemensam institution
Chalmers/Göteborgs universitet. Din undervisning sker i Matematiska
vetenskapers rymliga och ljusa lokaler på Chalmers campus Johanneberg, där det finns föreläsningssalar, datorsalar och grupprum. Här finns också
studentlunchrum och läsesal, liksom studievägledare och studieexpedition.

Karta över Campus Johanneberg