Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Masterutbildning i fysioterapi/arbetsterapi - inriktning mot verksamhetsutveckling

Att förstå, arbeta i och leda utvecklingsprojekt är en allt vanligare uppgift med olika villkor i den traditionellt ledda organisationen. Det är också allas ansvar att ta fram framtidens lösningar i sjukvården. De här kurserna ger dig en ökad kompetens i hur du kan gå till väga.

De två kurserna nedan om 15 hp vardera, kan läsas som fristående kurser, men också ingå i en rekommenderad studiegång mot en masterexamen inom Fysioterapi/Arbetsterapi med särskild inriktning mot verksamhetsutveckling. Dessutom finns en möjlighet att läsa en masterexamen i fysioterapi i kombination med en magisterexamen i evidensbasering.

MED998 Utvecklingsarbete med projektledning inom hälso- och sjukvård, 15 hp
Kursen ger dig som är yrkesverksam inom hälso- och sjukvård färdigheter och verktyg för att identifiera, hantera och lösa utmaningar. Genom att arbeta praktisk med utvecklingsprojekt i vårdorganisationen lär du dig processer och metoder för att förändra hur framtidens vård ser ut.

EV2113 Evidens i praktiken: förändring av verksamheter utifrån evidens, 15 hp
Kursen bygger vidare på och fördjupar utvecklingsarbetet som övas i MED998 med kunskap om olika synsätt på evidens och sätt att arbeta med evidensbasering i verksamhetsanalys, utvärdering och uppföljning. Centralt i kursen är förmågan att arbeta både med de insikter som redan finns inom organisationer och extern kunskap från forskning.

Studietakt

Kurserna ges på halvfart under höst- respektive vårtermin. Det finns också möjligheter att läsa båda kurserna på helfart under höstterminen.

Rekommenderad studiegång för masterexamen

Den rekommenderade studiegången för en för en MSc i arbetsterapi respektive fysioterapi med särskild inriktning mot verksamhetsutveckling är följande:

Du kan läsa de fyra första kurserna i vilken ordning du vill. Förkunskapskraven till Självständigt arbete är att du har ARB031 Ämnesfördjupning i arbetsterapi 15 hp/FYS023 Ämnesfördjupning i fysioterapi 15 hp, samt Vetenskaplig metod 15 hp avancerad nivå.

För den som vill genomföra ett eget verksamhetsutvecklingsprojekt, finns möjlighet att läsa vidare inom ramen för Health Care inc. Projekt inom hälso- och sjukvården som genomförts här kan du läsa om i deras katalog.


Magister i Evidens med inriktning mot Fysioterapi

För den som vill fördjupa sig ytterligare i sin MSc i Arbetsterapi/Fysioterapi inom evidensområdet, finns möjlighet att också genomföra en Magister i Evidens med inriktning mot Fysioterapi med följande kurser:


Din magister kan du sedan bygga på till en MSc i Fysioterapi med inriktning mot evidens med kurserna: